Suppe, såpe og frelse – utdanning, omsorg og helse

Suppe, såpe og frelse – utdanning, omsorg og helse

Diakonhjemmet og Frelsesarmeen har mye å lære av hverandre. Derfor har de to organisasjonene inngått en intensjonsavtale med mål om økt kunnskap- og erfaringsutveksling, fagutvikling og tjenesteinnovasjon og sammen være en tydelig stemme for ideell virksomhet.

Fra venstre: Leder for velferd og utvikling i Frelsesarmeen Elin Herikstad, forstander/adm.dir. ved Diakonhjemmet Idar Magne Holme, sosialsjef Lindis Evja i Frelsesarmeen og direktør for Diakonhjemmet Omsorg Helle Gjetrang.