Som ny administrerende direktør og forstander vil Ingunn Moser lære mest mulig om alle virksomhetene til Diakonhjemmet. Her besøker hun Senter for psykofarmakologi på sin første arbeidsdag.

Som ny administrerende direktør og forstander vil Ingunn Moser lære mest mulig om alle virksomhetene til Diakonhjemmet. Her besøker hun Senter for psykofarmakologi på sin første arbeidsdag.

– Vi skal være synlige og søke samarbeid

Diakonhjemmets nye administrerende direktør og forstander, Ingunn Moser, vil skape koblinger og knytte folk og ideer sammen. De første dagene har hun brukt på å besøke noen av Diakonhjemmets mange virksomheter.

Moser kommer fra stillingen som rektor ved VID vitenskapelige høgskole og kjenner høgskolen godt. Mandag tilbrakte hun ved Voksenpsykiatrisk avdeling og Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus, og på tirsdag besøkte hun flere av Diakonhjemmet Omsorgs virksomheter.

– Hvorfor er disse besøkene viktige for deg?

– Jeg er veldig stolt av og glad i Diakonhjemmet og virksomhetene våre. Her er det så mye kompetanse og engasjement! Jeg er en leder som helst vil være med og ha fingrene langt nede i utviklingsarbeidet, som elsker å være med og tilrettelegge, skape koblinger og knytte folk og ideer sammen. Vi har store muligheter om vi greier å knytte oss enda bedre sammen på tvers av sykehus, omsorg og høgskole. Slike besøk gir meg anledning til å se hvordan Diakonhjemmet utøver sitt oppdrag og lever opp til formålet og mottoet om å være engasjert for mennesket. Det er jo der det skjer!

– Er det noe som aldri slutter å overraske deg ved Diakonhjemmet?

– Det er en idealisme og et eierskap til virksomheten, formålet og faget som er fascinerende sterk. Vi har muligheter som er mindre til stede i for eksempel offentlig sektor. Vi har en utviklingsorientering som gjør at vi kan utvikle nye ting på tvers av alle virksomheter. Det synes folk er spennende, og det gir folk faglige og individuelle utviklingsmuligheter.

– Hva slag type leder er du?

– Nå disse første ukene er det viktig for meg å lære mest mulig om alle virksomhetene, bli kjent med ledere, og møte ansatte og brukere. Jeg vil gjerne se, høre og lære, og signalisere at jeg er genuint opptatt av virksomheten og det faglige utviklingsarbeidet og forskningen vi driver. Fagligheten er viktig for meg!

– Dernest har jeg et sterkt strategisk fokus. Det betyr blant annet at jeg er opptatt av å tolke og forstå fremtiden og det landskapet vi lever og beveger oss i, og opptatt av å se hvordan vi kan posisjonere oss i dette landskapet. For Diakonhjemmet er i et spennende handlingsrom. Vi er i skjæringspunktet mellom det private og det offentlige, mellom kirken og samfunnet. Det finnes et rom der som er annerledes og spennende, og der er vi!

– Neste uke starter Arendalsuka – der er du og Diakonhjemmet på plass.

– Ja, det er en viktig arena å være til stede på, og vi er flere fra Diakonhjemmet som deltar. Arendalsuka har blitt et sted hvor viktige diskusjoner, saker og sektorer finner hverandre. Vi får sjanse til å møte veldig mange aktører, og programmet har et sterkt fremtids- og utviklingsfokus. Og det trigger meg!

– Vi står foran en valgkamp. Hvilke saker håper du vil prege ukene fram mot valget?

– Jeg håper vi får seriøs debatt rundt hvordan vi skal skape en bærekraftig velferd for fremtiden. Bærekraft er viktig – både sosialt, politisk og økologisk. Temaene kjenner vi – som inkludering, deltagelse, skole, utdanning, helse og omsorg. Jeg nevner også politisk bærekraft som ett bærekraft-aspekt fordi vi må ha tillit til politikken og de sosiale systemene. Veldig mye av det vi nå ser rundt oss, både nasjonalt og internasjonalt, handler om mangel på tillit og legitimitet. I en kompleks verden får populistiske, enkle svar og løsninger lett gehør. Det bildet trenger flere dimensjoner og fasetter, og her kan vi bidra med et korrektiv. Ikke minst fordi mange sivilsamfunnsorganisasjoner – kirkelige og ideelle – er tett på, og sitter med viktig kunnskap og erfaring om hverdagen og livet til folk – folk som befinner seg i veldig ulike deler, faser eller situasjoner i livet. Sivilsamfunnet er viktig for både demokrati og velferd, det er lim og bindeledd. Her kan vi som sivilsamfunnsaktør være en viktig stemme inn i det offentlige ordskiftet.

– Kommer vi til å høre din stemme i ordskiftet rundt valgkampen?

– Det kan godt hende. Jeg er opptatt av at Diakonhjemmet skal være synlig. Det betyr at vi må søke de arenaene der vi kan komme til orde med det vi brenner for. Vi ønsker å bidra til å løse morgendagens utfordringer – da må vi være tydelige, være villige til å tenke nytt, og vi må søke samarbeid i jakten på de beste løsningene.

Ingunn Moser er i gang.