Forstander/adm.dir. Idar Magne Holme ved Det norske Diakonhjem (t.h.) signerer intensjonsavtalen sammen med Ola T. Gjørtz, adm.dir. i Møller Eiendom.

Forstander/adm.dir. Idar Magne Holme ved Det norske Diakonhjem (t.h.) signerer intensjonsavtalen sammen med Ola T. Gjørtz, adm.dir. i Møller Eiendom.

Vil bidra til sosial ansvarlighet

Diakonhjemmet er i ferd med å utforske nytt terreng. På Harbitz Torg på Skøyen skal eiendomsselskapet Møller Eiendom utvikle et nytt boligområde, hvor de ønsker å bygge opp et tilbud med ulike basistjenester, for eksempel pleie- og omsorgstjenester, kultur- og aktivitetstilbud, barnehage, apotek, samarbeid med lokale aktører, velværeavdeling eller andre tilbud.

Sammen med Møller Eiendom skal Diakonhjemmet forsøke å skape et konsept som både er økonomisk bærekraftig og som samtidig bidrar til et varmere samfunn. Samarbeidet er helt i startfasen, og intensjonsavtalen er nylig undertegnet. Møller Eiendom vil i henhold til intensjonsavtalen være fasilitator, utleier og utvikler av Harbitz Torg, mens Diakonhjemmet drifter og koordinerer basistjenestene.

Mange muligheter
– For Diakonhjemmet er det mange spennende muligheter ved å gå inn i et slikt samarbeid, sier Helle Gjetrang, direktør i Diakonhjemmet Omsorg.
– For det første er dette en mulighet til å påvirke den sosiale profilen på boligbyggingen i Oslo. På Harbitz Torg ønsker vi å skape en arena hvor mennesker med ulike utfordringer kan få blomstre. For det andre er Møller en aktør som har vist vilje til å prøve ut ulike tjenestetilbud, aktiviteter og modeller, noe som gjør at man raskt kan forsøke ulike former for nyskapende tilbud, slik at man kan finne ut hvilke konsepter som har overføringsverdi til andre steder. Erfaringen fra arbeidet med dette konseptet vil være viktig også for det vi skal utvikle i Diakonhjemmet hage.

Målet er å bli ferdig med utredningsarbeidet i løpet av våren. Diakonhjemmets hovedstyre holdes orientert underveis, og dersom prosessen fører frem til konsepter som virker lovende, vil hovedstyret ta stilling til hvordan dette eventuelt skal følges opp.