Sagenehuset

Sagenehuset

Sagenehuset brukes til kompetanseheving/utveksling mellom sykehjem, sykehus, høgskole, videregående opplæring og lokalmiljø og eies av Sagenehjemmet.

Sagenehuset ligger vegg i vegg med Sagenehjemmet og kan tilby undervisningsrom, grupperom og et simuleringsrom. Å ha simuleringsrom knyttet opp mot et sykehjem er unikt. Medisinsk simulering brukes tradisjonelt på sykehus og høgskoler, men er ikke utviklet i primærhelsetjenesten.

Kontakt

Er du interessert i Sagenehuset? Ta kontakt med Sagenehjemmet