Kari Gaarder Osnes

E-post

kari.osnes@diakonhjemmet.no

Tittel

Leder Diakonhjemmet bedriftshelsetjeneste

Telefon

+47 957 33 447

Rom

1. etasje

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 2, 0370 Oslo

Enhet

Stiftelsen Diakonhjemmet

BHT