Lise Reinertsen

E-post

lise.reinertsen@diakonhjemmet.no

Tittel

avdelingssykepleier avd. 1

Mobiltelefon

+47 466 11 767

Rom

Avdeling 1

Adresse

Landingsveien 12, 0767 Oslo

Enhet

Hovseterhjemmet