Sagenehjemmet resepsjon

E-post

post.sagenehjemmet@diakonhjemmet.no

Telefon

+47 23 00 73 00

Mobiltelefon

+47 934 75 100

Adresse

Maridalsveien 177c, 0469 Oslo

Enhet

Sagenehjemmet

Bemannet resepsjon mandag, tirsdag, torsdag og fredag 09.00–15.00

Telefontid hverdager 09.00–15.00

Avdelingenes mobilnummer

1. etasje

 • Sagenegata +47 934 70 250
 • Sagenefløyen +47 934 75 600
 • Natt +47 413 78 931

2. etasje

 • Bjølsenhagen +47 934 76 700
 • Bjølsengata +47 934 73 550
 • Bjølsenfløyen +47 934 75 400
 • Natt +47 414 22 923

3. etasje

 • Ilahagen +47 934 70 083
 • Ilagata +47 934 71 530
 • Ilafløyen +47 934 72 088
 • Natt +47 934 74 850

4. etasje

 • Torshovgata +47 934 70 970
 • Torshovfløyen +47 934 70 380

Ledelse

Daglig leder Anita Glittum

Tilbud på Sagenehjemmet

Sagenehjemmet kafé: Kjøkken +47 934 70 280