Workshops

Under Diakoniens dag 2024 kan du velge én av i alt seks workshop. Workshopene gir deg mulighet for å delta aktivt. Workshopene pågår fra kl. 13.50 til 14.45 og alle rommene ligger i nærheten av Atriet i Diakonveien 14.

1) Dyrking som diakonal metode

Rom: Atrium Nord

Beskrivelse: Workshopen utforsker hvordan dyrking kan integreres i en virksomhet, og hvordan det kan fremme nestekjærlighet, inkluderende felleskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. Sammen vil deltakere reflektere over praktiske spørsmål som hvordan de kan komme i gang med dyrking i sin virksomhet/sammenheng, hvor de kan dyrke, hvem kan være aktuelle samarbeidspartnere og hvor de kan søke støtte.

Workshopleder:

  • Edel Merete Gervin, diakon, Bragenes menighet i Drammen

Edel Merete Gervin, diakon i Bragernes menighet i Drammen. Hun har et sterkt engasjement for natur- og klimasituasjonen og jobber med grønn diakoni. I Bragernes menighet blir det invitert til grønnsaksdyrking, kjøkkenhagekurs, fikselaug, byttefester, klimamesse og skaperverkets dag, og menigheten deltar årlig i Klimafestivalen §112 og ØKOUKA.

2) Grønnere sammen – en klimafestival

Rom: Konferanserommet

Beskrivelse: Grønnere sammen er fylt med aktiviteter, læring og håp for en mer bærekraftig fremtid. Hvordan kan menigheter ta grønne initiativ og legge til rette for samskaping med ulike aktører i sitt lokalsamfunn? Bli med og hør erfaringer og noen refleksjoner fra arrangøren som vil gjøre oss bedre forberedt til slikt arbeid i vår egen sammenheng.

Workshopleder:

  • Petter Tangaard Lomeland, diakon i Lund kirke i Kristiansand

Petter Tanggaard Lomeland, diakon i Lund kirke i Kristiansand, er initiativtager og utvikler av Grønnere sammen, en klimafestival og søppel plukke aksjon på Hånes i Kristiansand. Han er pedagog i bunn og har master i diakoni fra VID vitenskapelige høgskole i 2006. Han har også Prosessleder studiet og er opptatt av bred involvering og deltagelse i sitt arbeid.

3) Å bite seg i halen – Hvordan påvirker menneskeskapte klimaendringer helsen vår?

Rom: Atrium Sør

Beskrivelse: De aller fleste av oss anerkjenner nå at menneskeskapte klimaendringer er reelt og at klodens gjennomsnittstemperatur vil øke i årene som kommer. Likevel virker det som det er vanskelig å få gjennomført virkningsfulle, politiske vedtak, som gir drastiske kutt i utslipp og legger grunnlaget for at klimaendringene ikke skal bli katastrofale for generasjonene som kommer etter oss. Hvordan kan vi kommunisere kunnskap om hva som skjer, slik at politikere og samfunnet som helhet tar innover seg hvordan klimaendringene faktisk vil påvirke oss og vår helse?

Workshopleder:

  • Erik Sveberg Dietrichs er forfatter og overlege ved Diakonhjemmet sykehus, og førsteamanuensis ved UiO og UiT

Erik Sveberg Dietrichs er forfatter og overlege ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus og førsteamanuensis ved Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo og Institutt for medisinsk biologi, UiT Norges arktiske universitet. Han er medlem av Akademiet for yngre forskere.

4) Vandring for forandring

Rom: Kapellet

Beskrivelse: Menn synes å ha en tendens til å håndtere de tyngste følelsene alene, og streve med å komme ut av sorgens «ingenmannsland». Siden 2012 har RVTS Sør – Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging; Agder og Telemark bispedømme og organisasjonen LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord samarbeidet om et konsept kalt Vandring for forandring. Målet er å lage et miljø for å handtere sorg i felleskap. I denne workshopen ser vi på hvordan pilegrimsvandringen kan hjelpe menn ut av sorgen.

Workshopledere:

  • Øyvind Dåsvatn, seniorrådgiver, RVTS Sør
  • Ole Hafell, diakon, Ung Sorg Vestfold

Ole Hafell har grunnutdanning som prest og har arbeidet som diakon i Re i tolv år. Han er nå diakon i prosjektet Ung Sorg Vestfold, hvor han koordinerer og leder sorggruppe for barn og unge. Han er også aktiv i organisasjonen LEVE– Landsforeningen for etterlatte ved selvmord samarbeidet og arbeidsveileder i Den norske kirke.

Øyvind Dåsvatn er seniorrådgiver ved RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Dåsvatn arbeider med selvmordsforebygging, psykososial beredskap og militærveteraner. Han er sykepleier med videreutdanning i psykisk helse, diakonikandidat samt kursleder i Vivat, selvmordsforebygging kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare.