Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvar for operativ og strategisk kommunikasjon eksternt og internt ved Diakonhjemmet stiftelse.

Vi skal arbeide systematisk for å bygge og utvikle relasjoner til samarbeidspartnere, personer, grupper, virksomheter og myndigheter – som har betydning for hvordan Diakonhjemmet løser sine oppgaver. Kommunikasjon og samfunnskontakt skal bidra til å realisere Diakonhjemmets strategi for 2020-2030.

Dette omfatter også oppgaver som bl.a. mediehåndtering, innhold og utvikling av digitale kanaler, kommunikasjonsfaglig rådgivning, kriseberedskap og historiefortelling.

Kontaktpersoner

Leder for Kommunikasjon og samfunnskontakt
Manuela Ramin-Osmundsen

Kontakt
Tlf: +47 906 86 030, e-post:
manuela.ramin.osmundsen@diakonhjemmet.no

Kommunikasjonssjef
Pål A. Berg

Kontakt
Telefon: +47 995 15 745 e-post:
paal.berg@diakonhjemmet.no

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Stiftelsen Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning.

Besøksadresse: Sørkedalsveien 43, 0369 Oslo

Gå til kontaktsiden