Steg oppvekst og barnevern

Steg oppvekst og barnevern

Diakonhjemmet Omsorg, Steg oppvekst og barnevern gir tjenester til barn, unge og familier i sårbare situasjoner.

LIVET HANDLER OM STEG.

Steg handler om utvikling.
Et steg videre på tross av sine erfaringer.
Et steg videre på grunn av relasjoner, trygghet og godhet.
Et steg nærmere anerkjennelse av menneskets iboende egenkraft
Et steg stødig framover i egenutvikling.
For Steg Norge handler det om å være til stede i støttestegene.
Det er da vi kan bidra.

Men stegene fremover – de eies av de som tar dem.

OM STEG

Diakonhjemmet Omsorg, Steg tilbyr fosterhjem, ressursfamilier, veiledning til kommunale fosterhjem, barnehager, skole og andre som arbeider med barn og ungdom.

Vi har også kurs og forskningsvirksomhet.

Steg er en del av Diakonhjemmet Omsorg og samarbeider tett med andre virksomheter under Diakonhjemmet og VID vitenskapelige høgskole. Vi er gjennom de andre virksomhetene en del av et større fagmiljø innen oppvekst, omsorg, psykisk- og somatisk helse.

Steg oppvekst og barnevern

E-post: omsorg@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 62 52 52 52

Vi tilbyr tiltak og tjenester for barn, unge og familier etter lov om barneverntjenester som beredskapshjem, forsterkede fosterhjem og endringstiltak i hjemmet.

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden