Diakoniledermøtet

Diakoniledermøtet er et møtested for ledere fra norske diakonale institusjoner og møtene finner sted to ganger i året.

Deltagende institusjoner