Meld inn feil

Oppdager du feil ved din bolig eller hybel, ta kontakt med oss som er ansvarlig for drift og vedlikehold ved Eiendomsavdelingen. Vi ønsker en skriftlig melding om feilen.

Dette gjør du ved å registrere deg og sende melding fra Servicetorget på FDVweb.

Opplysninger om feilen

Når du sender en e-post om en feil til oss trenger vi en del informasjon for å kunne hjelpe deg:

  • Navn
  • Mobilnummer
  • Adresse (gatenavn og nummer)
  • Etasje
  • Rom- eller leilighetsnummer
  • En beskrivelse av problemet
  • Oppgi om det er greit at vedlikeholdsavdelingen går inn uten at du er hjemme
Tilbakemelding

Når du har sendt oss en feilmelding vil du vil få en tilbakemelding på e-post. Du skal slippe å lure på hva som skjer med din feilmelding.

Eiendomsavdelingen drift

E-post: utleie@diakonhjemmet.no

Drift har ansvar for vedlikehold inne og ute. Parkområdet, veier, gangveier, parkering og bygninger.

Besøksadresse: Diakonveien 10, Oslo

Gå til kontaktsiden