Arrangementer

21. mars 2024 (15.00)

Bokbad med Sumaya Jirde Ali på FN-dagen mot rasisme

Atriet, VID vitenskapelige høgskole, Diakonveien 14

Samfunnsdebattanten, litteraturkritikeren, forfatteren og poeten Sumaya Jirde Ali er hovedgjest når Diakonhjemmet arrangerer en felles markering av FN-dagen mot rasisme.

24. april 2024 (09.00)

Grønn diakoni – Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?

Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, 0370 Oslo

Ekstremvær, varmerekorder og vannmangel. Klimakrisen har kommet oss alle nærmere inn på livet. Kirkenes verdensråd lanserte for 10 år siden begrepet «økorettferdighet» som fokuserer på grunnleggende menneskerettigheter til dem som er mest truet av klimaendringene.

Diakoniens dag 2024