Arrangementer

22. januar 2020 (18.00)

Nyttårskonsert 2020

Atriet, Diakonveien 14, Oslo

Vel møtt til den årlige nyttårskonserten med Sølvguttene i regi av venneforening ved Diakonhjemmet Sykehus og Diakonhjemmet.

Diakonhjemmet og Venner av Diakonhjemmet Sykehus
22. april 2020 (08.00)

Diakoniens dag 2020

Diakonhjemmet, Diakonveien 18, Oslo

Hold av dagen og bli med på Diakoniens dag – et fag- og inspirasjonsseminar, arrangert av stiftelsen Diakonhjemmet.