Diakonhjemmet mener

Diakonhjemmet har et vesentlig samfunnsoppdrag og omfattende tjenestetilbud innenfor helse, omsorg og utdanning/forskning. Se våre debattinnlegg og høringsinnspill.

Debattinnlegg

Debattinnlegg fra Diakonhjemmet.

Colourbox, illustrasjonsbilde

Kunne vært mer presis

Civitas leder Kristin Clemet tar til orde for mangfold i velferdsproduksjonen (Aftenposten, 20. august). Hun løfter problemstillinger som private ideelle aktører står i. Hun kunne vært mer presis i sin omtale av ideelle aktører. Velferdstjenestene styrkes ikke av å eliminere nyansene mellom ideelle og kommersielle aktører.

28. august 2023
Publisert i Kort sagt, Aftenposten 28. august 2023
Illustrasjonsfoto Colourbox

Urimelig forskjellsbehandling av offentlige og ideelle i kommunale omsorgstjenester

I revidert budsjett kompenserte regjeringen kommunene for økt pris- og lønnsvekst så velferdstjenestene kunne opprettholdes på samme nivå. Vi trodde det gjaldt alle som driver grunnleggende velferdstjenester. Men nei, kommunene må ikke kompensere ideelle aktører. Dette er alvorlig og uforståelig.

14. august 2023
Publisert i DN 13. august 2023
Diakonhjemmet drifter fire sykehjem med plass til 370 beboere og tilbyr hjemmetjenester til over 1200 brukere.  Foto: Colourbox

Ideelle utarmes

Eldreomsorgen er et prioritert tema i årets valgkamp. Ideelle ble inkludert i Aps landsmøtebeslutninger og statsminister Jonas Gahr Støre har flere ganger kommentert at ideelle organisasjoner har ansatte og kompetanse Norge trenger for å løse oppgaver i eldreomsorgen. Ap-styrte kommuner har marsjordre om å prioritere ideelle virksomheter. Det er veldig bra. Da må det legges til rette for samarbeid og gode nok rammebetingelser.

8. august 2023
Publisert i Klassekampen 07. august 2023
Alle nyheter

Høringsinnspill

Høringsuttalelser fra Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem).

klikk på + for å lese

2023

2022

2021