Fag - og forskningsprosjekter

Fag - og forskningsprosjekter

Diakonhjemmet Omsorg har til enhver tid en betydelig fagutvikling – og forskningsaktivitet. Omsorgs visjoner er at fagutvikling og forskning skal være med på å bedre kvaliteten til beste for våre brukere og øke kvaliteten hos våre medarbeidere.

Diakonhjemmet Omsorg AS vil være en tydelig diakonal og ideell aktør i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene.

Pågående prosjekter

Dette er våre aktive prosjekter.

Heltidskultur

Diakonhjemmet Omsorg har til enhver tid en betydelig fagutvikling – og forskningsaktivitet. Omsorgs visjoner er at fagutvikling og forskning skal være med på å bedre kvaliteten til beste for våre brukere og øke kvaliteten hos våre medarbeidere.

Fagdirektør ved Diakonhjemmet Omsorg

Ønsker du mer informasjon om fagutvikling og forskning ved Diakonhjemmet Omsorg.

Ta kontakt med Fagdirektør: 
Benedicte Sørensen Strøm