Fag - og forskningsprosjekter

Fag - og forskningsprosjekter

Diakonhjemmet Omsorg har til enhver tid en betydelig fagutvikling – og forskningsaktivitet. Omsorgs visjoner er at fagutvikling og forskning skal være med på å bedre kvaliteten til beste for våre brukere og øke kvaliteten hos våre medarbeidere.

Diakonhjemmet Omsorg AS vil være en tydelig diakonal og ideell aktør i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene.

Pågående prosjekter

Dette er våre aktive prosjekter.

Heltidskultur

Som et ledd i strategiske satsing på helsetjenester, velferdsteknologi og innovasjon, setter Diakonhjemmet Omsorg et økt fokus på heltidskultur i sine virksomheter.

Lindrende behandling og omsorg

Dokumentasjon i livets siste fase

En av hensiktene med å føre journal er å sikre at pasienter mottar forsvarlige helsetjenester samtidig som pasienter og brukere har rett til å ha en journal og innsyn i hva som står skrevet i den,

Fagdirektør ved Diakonhjemmet Omsorg

Ønsker du mer informasjon om fagutvikling og forskning ved Diakonhjemmet Omsorg.

Ta kontakt med Fagdirektør: 
Benedicte Sørensen Strøm