Diakoniens dag 2019

24. april 2019, 08.00–15.00 (Legg til i kalender)

Diakonhjemmet, Diakonveien 18, Oslo

Veier til fellesskap – om identitet og tilhørighet.

Hva er identitet – og hvordan blir den til? Må vi nøye oss med én, eller kan vi ha flere? Hva er det som skjer når mennesker som er forskjellige, plutselig opplever å høre til på samme sted, i samme fellesskap? Kom og opplev Lill Salole, Per Koren Solvang, Sarah Camille, Trygve Skaug og mange flere – på en dag som kommer til å tale til både hodet og hjertet.

Veier til fellesskap, om identitet og tilhørighet, Diakoniens dag 24. april 2019 (Trykk av Elisabeth Helvin) Veier til fellesskap, om identitet og tilhørighet, Diakoniens dag 24. april 2019 (Trykk av Elisabeth Helvin)

Foredragsholdere og musikere

Sarah Camille

Sarah Camille

Sarah Camille (Ramin Osmundsen) er poet, sanger og forteller. Hun er kanskje mest kjent som slampoet og ble norgesmester i poesislam i 2011. I 2017 debuterte hun med albumet «Sol».

Lill Salole

Lill Salole

Saloe er utdannet cand.polit. i psykologi. Salole har i en årrekke jobbet med temaer som tilhørighet og utenforskap, identitet og oppvekst, samt omsorgs- og oppdragelsespraksiser, familierelasjoner og familievold i en migrasjonskontekst. Hun er forfatter, forteller og foredragsholder.

Per Koren Solvang

Per Koren Solvang

Solvang er sosiolog og professor i rehabilitering ved Oslomet. Han har forsket på rehabilitering både som individuell utviklingsprosess, som organisering av profesjonelt arbeid og som kulturelt og politisk samfunnsområde. Våren 2019 kommer boken: (Re)habilitering – terapi, tilrettelegging, verdsetting.

Trygve Skaug

Trygve Skaug

Musikken til låtskriver, vokalist og poet Trygve Skaug har siden 2010 ligget over 220 uker på NRK P1 A-, B-, og C-lister. Han er en av de mestselgende lyrikerne i Norge og lå på topplisten i lyrikk gjennom hele 2016 og 2017. I tillegg er diktene hans blant de mest delte på sosiale medier, med over 90.000 følgere.

Mari Askvik

Mari Askvik

Mezzosopranen Mari Askvik har master i opera frå Operahøgskolen i Oslo og ein bachelor i klassisk sang og opera fra Operahøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole og Griegakademiet i Bergen. Hun synger fast i Det Norske Solistkor og er medlem av tidligmusikkensemblet Christian IV's Vokalensemble i København.

Ulf Nilsen

Ulf Nilsen

Ulf Nilsen er organist, pianist og cembalist. Han har en sterk musikalitet, et fantastisk gehør og er en allsidig musiker. Han er utdannet ved Norges musikkhøgskole og er kantor ved Lovisenberg kirke.

Program 24. april

Tid Innhold
06.15

Gatepilegrimsvandring

Oppmøte ved ruinene ved St. Hallvardskatedralen. Beregnet ankomst til kapellet på Diakonhjemmet er 08.50.

Mona Svartås er guide på vandringen for gatepilegrimer.

08.00

Frokost

Ferske rundstykker med pålegg, te og kaffe (frokosten ryddes bort 08.45)
Studentkafeen i Diakonveien 14

08.00

Registrering

Foajeen i Diakonveien 18

09.00

Åpning

Sarah Camille med band

09.15

Velkommen

Adm.dir./forstander Idar Magne Holme, Diakonhjemmet
Auditoriet, Diakonveien 18

09.20

Identitet og tilhørighet

Lill Salole

10.10

Pause med frukt og kaffe/te

10.25

Kulturelt innslag

Sarah Camille med band

10.35

Annerleshet som ressurs

Professor Per Koren Solvang, Oslomet

11.15

Vi forflytter oss

11.30

Gudstjeneste

Kapellet i Diakonveien 14. Med Mezzosopran Mari Askvik og pianist og organist Ulf Nilsen

12.10

Lunsj

Bruk også tiden til å besøke forskjellige stands i atriet
Atriet i Diakonveien 14 (spesialmat står i studentkafeen)

13.15

Seminarer

Du må velge et seminar:

1

Unge voksne og betydningen av å fortelle om livet sitt.
Om narrativ, identitet og fellesskap
Høgskolelektor Randi C. Raustøl, VID vitenskapelige høgskole

Hvert år flytter mange unge mennesker til de større byene for å studere. Før sommeren er de tenåringer med middagstid hjemme og venner de kanskje har hatt hele livet. Samme høst er de unge voksne, med frie tøyler og stort ansvar for egen hverdag. Vi vet det knyttes store forventninger til studietiden, og vi vet at hånd i hånd med gode forventninger møter de nye utfordringer, vonde erfaringer og skuffelser. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, SHoT, fra 2018, viser at opplevelser med ensomhet og psykisk smerte øker blant studentene våre.

Hvordan kan et narrativt perspektiv være et spennende innsteg til unge voksne og deres livsvirkelighet? På hvilken måte kan arbeid med egne fortellinger være en ressurs i møte med ny hverdag fylt av glede, uro, begeistring, fellesskap, ensomhet og alt som finnes midt i mellom?

Atrium sør
2

Utenforskap og deltagelse, annerledeshet og tilknytning
Sykehusprest Jarl Torgeir Bøhler, Diakonhjemmet Sykehus

Da jeg var bymisjonsprest i Bodø, ble jeg kjent med en mann i begynnelsen av førtiåra som hadde rusa seg siden han var tolv. En dag sukka han tungt og sa: Nå orker jeg ikke mer av dette her, Jarl. Nå vil jeg ut av rusforbannelsen. Men hva skal jeg snakke med folk om da? Ja eller nei til EU? Kona jeg ikke har eller unga jeg ikke ser? Alt jeg kan er dop... og det kan jeg til gjengjeld alt om. Jeg veit jo ikke verken hvordan jeg skal oppføre meg eller hva jeg skal snakke med folk om.

Ingen er «som alle andre». Alle kan kjenne på opplevelsen av å være annerledes og ikke høre til. I dette seminaret setter vi søkelyset på hvordan kirken kan utfordre utenforskap og parallellsamfunn og spille en rolle for identitet og tilhørighet.

Galleri sør
3

Hvem er jeg og hvor hører jeg til?
– Vår erfaring med ungdom som lever under sosial kontroll.

Ungdomsdiakon & faglig ansvarlig Mariann Solberg Lindtjørn, 13-20
og ungdomsdiakon Liv Hilde Myrset Briså, 13–20

13-20 møter mange ulike ungdommer som er på jakt etter identitet og tilhørighet, på ulike måter. De siste årene har vi møtt unge mennesker som lever i norsk ungdomskultur på én side, og familiens æreskultur på den andre. Spørsmålene blir mange og store. Hvem er jeg egentlig? Hvor hører jeg hjemme? Hvordan navigerer jeg mellom ære og skam, mellom rett og galt, når mine to verdener har helt ulik virkelighetsoppfatning? Mange foreldre kjenner på maktesløshet jo mer «norsk» ungdommen blir, og utvikler høy grad av sosial kontroll for å hindre det uhåndterbare.

Da 13-20 møtte en ungdom med denne utfordringen for første gang, var vi usikre på hva vi kunne gjøre. God rådgiving fra andre fagpersoner, og samarbeidet på tvers, har gjort oss litt klokere. Disse erfaringene ønsker vi å dele. Vi vil gi konkrete tips til hvordan man kan avdekke sosial kontroll, hvordan handle på bekymring, og hvilken beredskap som finnes om ungdommen sendes ut mot sin egen vilje. For vi må tørre å se, handle og bry oss!

Atrium nord
4

Kan vi kjenne tilhørighet til en person som er 4.666 km borte?
Fotograf Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp

Som kirke er vi oppfordret til å jobbe med rettferdighet og menneskerettigheter globalt. Men det kan være vanskelig å få menigheten til å identifisere seg med og kjenne tilhørighet til det som foregår langt borte. Kan foto og poesi være en måte å formidle internasjonal diakoni? Håvard Bjelland viser bilder og forteller om mennesker han har møtt gjennom jobben i Kirkens Nødhjelp.

Konferanse-rommet
14.30

Konsert med Trygve Skaug

14.50

Slutt

Programmet blir oppdatert fortløpende

Seminar

Jarl Torgeir Bøhler

Jarl Torgeir Bøhler

Bøhler er sykehusprest ved Diakonhjemmet Sykehus hvor han har vært siden 2011. Halvparten av tiden som prest på Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen – blant annet knyttet til gruppeteamet der, som gruppeterapeut. Han har også bakgrunn som menighetsprest, studentprest og leder av Kirkens Bymisjon i Bodø og Lillestrøm.

Randi C. Raustøl

Randi C. Raustøl

Raustøl er utdannet sosionom med master i kulturanalyse og menneskesyn, og jobber nå som høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har bl.a vært involvert i oppstart og utforming av Modum Bad sitt samtaletilbud for unge voksne, VENTIL, her i Oslo, og har tidligere jobbet som lektor ved bachelor i ungdomsledelse, UKT, ved det Teologiske Menighetsfakultet.

13-20

13-20

Ungdomsdiakon Liv Hilde Myrset Briså og ungdomsdiakon & faglig ansvarlig Mariann Solberg Lindtjørn. Det kommer fra 13-20 – et gratis samtaletilbud for ungdom i alderen 13 til 20 år. 13-20 Bærum består av fire ungdomsdiakoner, som holder til i Sandvika sentrum. Vi ønsker gjennom bruk av tid og anerkjennelse å bidra til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er, og opplever trygghet i forhold til seg selv og andre.

Håvard Bjelland

Håvard Bjelland

Håvard er en prisvinnende fotograf som jobber for Kirkens Nødhjelp. Han dokumenterer organisasjonens arbeid verden over. Tidligere har han jobbet som pressefotograf i Bergens Tidende i 30 år og har hatt flere utstillinger.

Vandring for gatepilegrimer

Før Diakoniens dag er det mulig å delta på «Vandring for gatepilegrimer». For to år siden begynte Diakonhjemmet med pilegrimsvandringer i samarbeid med stiftelsen Retretten. Vandringene har foregått i korte og lengre etapper. Startpunktet er St. Hallvardruinene i Oslo, og det endelige målet er Nidaros. I anledning Diakoniens dag vil Mona Svartås, som er ansatt i IOGT og tidligere jobbet i Retretten, være guide på denne vandringen for gatepilegrimer. Mona har opplevd Oslo fra mange ulike vinkler, og er også en kjenner av byens historie. Under vandringen vil hun fortelle om egne opplevelser og historiske hendelser på steder langs pilegrimsleden. Prostidiakon i Vest-Telemark, Eilev Erikstein, vil også være medvandrer denne dagen.

Det er ingen påmelding til gatepilegrimsvandringen. Ønsker du å være med, kan du møte opp ved ruinene ved St. Hallvardskatedralen kl 06.15. Beregnet ankomst til kapellet på Diakonhjemmet kl 08.50.

Det er lurt å ta med matpakke, ettersom gruppen vil komme frem kort tid før Diakoniens dag begynner.

Om Diakoniens dag

Om arrangementet

Diakoniens dag er et fag- og inspirasjonsseminar, arrangert av stiftelsen Diakonhjemmet. Programmet er tilpasset deg som jobber i kirken, organisasjoner, diakonale institusjoner eller er med i frivillig diakonalt arbeid. I tillegg til det faglige programmet er det kulturelle innslag, ulike stands og tid til samtaler.

Påmelding

Diakoniens dag er et åpent arrangement. Det er gratis å delta og det serveres lunsj. For å kunne delta må du ha sendt oss en påmelding.

Kunstuttrykksgrupper, Ullern Frivillighetssentral Kunstuttrykksgrupper, Ullern Frivillighetssentral

Disse møter du på stand

Elisabeth Helvin, salgsutstilling
Kirkelig dialogsenter
Kunstuttrykksgrupper, Ullern Frivillighetssentral
Barne- og familievern i Frelsesarmeen
KABB Kristent arbeid blandt blinde og svaksynte
Grønn glede: Eldre og barn-møter, Diakonhjemmet Omsorg
Gjestehuset på El Campanario, Sjømannskirken
Sing along – sanger i fellesskap, Eide forlag
Diakonforbundet
– Utstilling av diakonstola ved Anne Landsverk
VID vitenskapelig høgskole

Salgsutstilling, Elisabeth Helvin Salgsutstilling, Elisabeth Helvin

Kontaktinformasjon

Kart

Publisert 10. mai 2018, oppdatert 24. april 2019