Anne-Kathrine Melby Strøm

E-post

anne-kathrine.strom@diakonhjemmet.no

Tittel

avdelingssykepleier avd. 7

Mobiltelefon

+47 904 76 724

Adresse

Landingsveien 12, 0767 Oslo

Enhet

Hovseterhjemmet