Igors Jakovlevs

E-post

igors.jakovlevs@diakonhjemmet.no

Tittel

kvalitetsrådgiver

Adresse

Landingsveien 12, 0767 Oslo

Enhet

Hovseterhjemmet