Ansatte

Runar Nygård

Sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft
runar.nygard@diakonhjemmet.no

Rune Brenden

Vaktmester Nordberghjemmet
rune.brenden@diakonhjemmet.no

Solveig Holmsen

Lege Diakonhjemmet bedriftshelsetjeneste
solveig.holmsen@diakonhjemmet.no