Ansatte

Linda Jeppesen

kultur og aktivitetsleder og frivillighetskoordinator
linda.jeppesen@diakonhjemmet.no