Tjenester til privatkunder

Tjenester til privatkunder

Sykehusapoteket tilbyr inhalasjonsveiledning, medisinstartsamtale ved nyoppstart av hjertemedisiner og vaksinering.

Vaksinering

I forbindelse med sesonginfluensa tilbyr vi vaksinering dersom vaksine er tilgjengelig. Ingen resept fra lege eller timebestilling er nødvendig. Du må beregne å sitte til observasjon i apoteket i 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Tjenester med timebestilling

Farmasøyten trenger å sette av tid til å hjelpe deg. Derfor må du bestille time.

(klikk på + for å lese mer om tjenestene)

 • Inhalasjonsveiledning

  Inhalasjonsveiledning for deg med astma eller kols. Dette er en helt gratis tjeneste hvor du og en farmasøyt på apoteket sammen gjennomgår hvordan du bruker inhalatoren din og om du har riktig teknikk.

  Pris og varighet

  Veiledningen er gratis og varer opp mot 30 minutter

 • Medisinstartsamtale

  Skal du starte på en ny hjertemedisin, for eksempel mot høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller blodfortynnende. Vi følger deg opp. Vi ønsker at du kommer trygt i gang og bruke legemidlene riktig.

  Pris og varighet

  Du har rett til to gratis samtaler med en farmasøyt. Samtalen varer opp mot 30 minutter


Bestilling

Bestill time for legemiddelsamtale, inhalasjonsveiledning, eller medisinstartesamtale ved nyoppstart av hjertemedisiner ved Diakonhjemmet Sykehusapotek.

Ta kontakt og vi finner en tid som passer.