Ansatte

Tove Kreppen Jørgensen

administrerende direktør Diakonhjemmet Omsorg
tove.jorgensen@diakonhjemmet.no

Vivian Nilssen

Bedriftssykepleier Diakonhjemmet bedriftshelsetjeneste
vivian.nilssen@diakonhjemmet.no