Slik vil det nye sykehjemmet se ut når det står ferdig - nord for dagens Diakonveien Omsorg+. Illustrasjon: Ratio Arkitekter AS

Slik vil det nye sykehjemmet se ut når det står ferdig - nord for dagens Diakonveien Omsorg+. Illustrasjon: Ratio Arkitekter AS

Bystyret vedtok nytt sykehjem på Diakonhjemmet

Etter 8 år med planleggingsarbeid, og to runder med anbudskonkurranse, vedtok Oslos bystyre den 24. mai et nytt sykehjem med 138 langtidsplasser på Diakonhjemmet.

Diakonhjemmet var en av tre ideelle aktører som fikk sine prosjekter vedtatt denne gangen.

– Dette er et sentralt satsningsområde for Diakonhjemmet. Vi drifter allerede fire sykehjem i Oslo og er veldig fornøyde med å kunne bidra ytterligere med flere sykehjemsplasser til den stadig voksende gruppen eldre mennesker i kommunen, sier Tove Kreppen Jørgensen, direktør for Diakonhjemmet Omsorg.

Nytt og bærekraftig bygg

Diakonhjemmet skal være en pådriver for bærekraft. Dette vil bli tydelig i det nye sykehjemmet da det skal Breeam NOR sertifiseres, Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg.

– Miljøaspektet er viktig for oss. Med et godt bygg og et hyggelig område rundt sykehjemmet, vil det skapes flotte bokvaliteter som vil fremme trivsel for beboerne, forteller Tove Kreppen Jørgensen.

En del av Diakonhjemmet hage

Det nye sykehjemmet er også en del av utviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage og skal plasseres i kort avstand fra Diakonhjemmet sykehus, VID vitenskapelige høgskole, Fagskolen Diakonova. I tillegg er en ny videregående skole som er under planlegging i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, og skal bygges ved siden av sykehjemmet.

– Samspillet mellom de ulike helse- og utdanningsvirksomhetene på Diakonhjemmet gjør dessuten at sykehjemmet skal bidra til å utvikle og styrke kvaliteten på tjenestene som vi leverer til beboerne. For Diakonhjemmet er dette sykehjemmet en spennende del av vårt samfunnsbidrag som en ideell aktør. Målet er at det også skal bli en attraktiv arbeidsplass og en arena for yrkesfaglige elever, lærlinger og studenter, sier administrerende direktør og forstander Ingunn Moser.

– Sykehjemmet skal ligge midt i et grønt og pulserende område hvor mange generasjoner møtes igjennom ulike bo- og tjenestetilbud, arbeid, utdanning og barnehager. I tillegg vil den nye T-banestasjonen Diakonhjemmet gjøre tilgjengeligheten god for besøkende til sykehjemmet, avslutter Moser.