Aktuelt

Chat med en farmasøyt

Chat med en farmasøyt

– Mange har rett og slett veldig mange spørsmål om legemidler, sier Hilde Frøyland. Hun er klinisk farmasøyt og ansvarlig for chattetjenesten ved Diakonhjemmet Sykehusapotek.

17. februar 2020
Diakonhjemmet Sykehusapotek
Direktør for Diakonhjemmet Omsorg, Helle D. Gjetrang kom til Diakonhjemmet i 2015

Oppdrag omsorg

Fra 1. januar 2020 ble Diakonhjemmet Omsorg gjort om til et eget ideelt AS med barnehager, sykehjem, hjemmetjenester og samtalesenter. – Veien dit har handlet om omorganisering, virksomhetsoverdragelser og anbud, og ikke minst en diakonal forankring, sier direktør for Diakonhjemmet Omsorg, Helle D. Gjetrang.

12. februar 2020
John Fosse var misjonær i Kamerun

Diakon John Fosse er 100 år

Han ble utdannet ved Diakonhjemmet under krigen og har tjent som diakon, sykepleier og misjonær i Kamerun og som bestyrer av sykehjem og rekreasjonshjem i Norge. Nå bor han på Diakonhjemmet Omsorg Sagenehjemmet og bidrar blant annet til å dokumentere misjons- og diakonihistorien gjennom sin og familiens store bildesamling og kunnskap.

10. februar 2020
Diakonhjemmet søker sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft

Diakonhjemmet søker sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft

For å sikre et helhetlig utviklings- og innovasjonsarbeid ser vi etter en samlende leder som evner å skape synergier på tvers av virksomhetsområdene for å sikre at organisasjonen utvikles i samme og ønsket retning. Les mer om stillingen.

10. februar 2020
Hovedadministrasjonen har kontorer på Steinerud i Oslo

Diakonhjemmet søker direktør for økonomi, finans og verdiforvaltning

Diakonhjemmet er i utvikling og ser etter deg som kan ivareta og utvikle organisasjonens spisskompetanse innen økonomi, finans, og verdiforvaltning. Direktøren har ansvar for et framtids- og utviklingsfokus, samt strategi- og scenarie-orientering i hovedledelsen, og et overordnet ansvar for at økonomien i Diakonhjemmet er bærekraftig, sunn og utviklingsorientert, og sikre forsvarlig forvaltning og strategisk utvikling av økonomiske og materielle verdier, inklusive eiendom.

10. februar 2020
Vår diakonale kraft

Vår diakonale kraft

Det vanket gode råd og utfordringer fra ulike aktører innenfor kirke, diakoni og politikk på det to dager lange seminaret i forbindelse med innsettelsen av Ingunn Moser. Hvordan svarer Diakonhjemmet på utfordingene?

24. januar 2020
Nordberghjemmet ligger i rolige omgivelser nær kolletivtrafikk

Sykepleierstilling ved Nordberghjemmet 100 % fast

Nordberghjemmet søker engasjert sykepleier i todelt turnus. Stillingen innebærer sykepleiefaglig ansvar for 22 beboere på avdelingen og gruppelederansvar for 7-8 beboere.

23. januar 2020
Nordberghjemmet
Hjemmesykepleien har brukere over hele Oslo

Helsefagarbeidere og studenter til hjemmetjenesten

Vi søker faglig dyktig hjelpepleier/helsefagarbeider til Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS i Oslo. Våre brukere er i alle aldre og bor i hele Oslo. I tillegg til hjemmesykepleie tilbyr vi også stasjonære tjenester hjemme hos bruker, praktisk bistand, følgetjenester mm. Stillingene er både faste og vikariater med turnus etter avtale.

21. januar 2020
Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester
Hjemmetjenesten ønsker å ha høy tilfredshet hos brukere og ansatte

Fast stilling som sykepleier/vernepleier i hjemmetjenesten

Vi søker engasjert sykepleier/vernepleier til brukere av hjemmesykepleie i Oslo. Våre tjenestemottakere er i alle aldre og bor i hele Oslo. I tillegg til vanlig hjemmesykepleie tilbyr vi stasjonær tjeneste hjemme hos bruker. Stillingene er faste med turnus etter avtale.

21. januar 2020
Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester
Forbønn

Innsettelse av Ingunn Moser

Ingunn Moser ble innsatt som forstander/adm.dir. under en enkel seremoni i kapellet ved Diakonhjemmet fredag 10. januar. Moser er den første kvinnelige forstander/adm.dir. i Diakonhjemmets 130 årige historie.

10. januar 2020