Aktuelt

Vil du hjelpe til i en vanskelig tid på en av våre tre sykehjem, eller i hjemmetjenesten?

Kan du bidra? Vi har behov for ekstra helsepersonell for å håndtere korona-pandemien

For å ha nok personer på jobb gjennom koronapandemien trenger Diakonhjemmet Omsorg helsepersonell. Er du utdannet sykepleier, vernepleier, legestudent ferdig med 6. semester eller helsefagarbeider? Er du pensjonert? Pensjonister kan nå jobbe under koronapandemien uten å tape pensjon.

20. mars 2020
Diakonhjemmet Omsorg AS
Vi har brukere over hele Oslo. Sykepleiere vil derfor arbeide på et av hjemmetjenestens to kontorer i Oslo.

Vil du bli del av en herlig og faglig dyktig hjemmetjeneste?

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenest er i stor vekst, og vi trenger å styrke vår bemanning med flere sykepleiere nå som vi ekspanderer driften. Stillingene er faste, med tilpasset størrelse og arbeidstid.

18. mars 2020
Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester
Koronaviruset: Diakonhjemmet informerer

Koronaviruset: Diakonhjemmet informerer

Diakonhjemmet sine ulike virksomheter har hevet beredskapsnivå i forbindelse med spredning av koronaviruset i Norge. Her finner du mer informasjon.

12. mars 2020
Diakonhjemmet
Vi trenger deg med på laget!

Ammerudlunden har to ledige stillinger som sykepleier

Ammerudlunden har ledig to stillinger som sykepleier i 100 % med dag/kveld-turnus, med arbeid hver 3. helg. Vi kan gjøre små tilpassinger av turnus ved behov.

2. mars 2020
Ammerudlunden
Kreftsykepleier Åse Marit Tveiten, kreftlege Katinka Farbrot og kreftsykepleier Kent Andreas Solgård ved det nye senteret. Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus overtar kreftbehandling

2. mars åpnet Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus. Dermed har sykehuset overtatt ansvaret for medikamentell kreftbehandling og palliasjon for pasienter fra egen sektor fra Oslo universitetssykehus.

2. mars 2020
Diakonhjemmet Sykehus
Ammerudlunden sykehjem

Ammerudlunden søker ergoterapeut i 100 % fast stilling

Ergoterapeuten er en del av Aktivitetsavdelingen ved Ammerudlunden sykehjem med ansvar for blant annet rehabilitering samt individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter med beboere.

27. februar 2020
Ammerudlunden
Chat med en farmasøyt

Chat med en farmasøyt

– Mange har rett og slett veldig mange spørsmål om legemidler, sier Hilde Frøyland. Hun er klinisk farmasøyt og ansvarlig for chattetjenesten ved Diakonhjemmet Sykehusapotek.

17. februar 2020
Diakonhjemmet Sykehusapotek
Direktør for Diakonhjemmet Omsorg, Helle D. Gjetrang kom til Diakonhjemmet i 2015

Oppdrag omsorg

Fra 1. januar 2020 ble Diakonhjemmet Omsorg gjort om til et eget ideelt AS med barnehager, sykehjem, hjemmetjenester og samtalesenter. – Veien dit har handlet om omorganisering, virksomhetsoverdragelser og anbud, og ikke minst en diakonal forankring, sier direktør for Diakonhjemmet Omsorg, Helle D. Gjetrang.

12. februar 2020
Stilling ledig som driftstekniker

Vil du være driftstekniker for bærekraftige bygg?

Eiendomsavdelingen ved Diakonhjemmet søker ny medarbeider til å følge opp den daglige drift- og vedlikehold av eiendommene, tekniske anlegg, leietakertilpasninger, bygninger og utearealer etter avtale med forvaltningssjef. Søknad gjennom finn.no

11. februar 2020
Eiendomsavdelingen
John Fosse var misjonær i Kamerun

Diakon John Fosse er 100 år

Han ble utdannet ved Diakonhjemmet under krigen og har tjent som diakon, sykepleier og misjonær i Kamerun og som bestyrer av sykehjem og rekreasjonshjem i Norge. Nå bor han på Diakonhjemmet Omsorg Sagenehjemmet og bidrar blant annet til å dokumentere misjons- og diakonihistorien gjennom sin og familiens store bildesamling og kunnskap.

10. februar 2020