Anders Mohn Frafjord (50) forlater Diakonhjemmet sykehus etter ti år som toppsjef. Foto: Marte Garmann

Anders Mohn Frafjord (50) forlater Diakonhjemmet sykehus etter ti år som toppsjef. Foto: Marte Garmann

Direktøren ved Diakonhjemmet sykehus går til OUS

Anders Mohn Frafjord (50) forlater Diakonhjemmet sykehus etter ti år som toppsjef. Han er ansatt som ny viseadministrerende direktør og stabssjef ved OUS.

Styreleder Ingunn Moser ved Diakonhjemmet sykehus beklager at Mohn Frafjord slutter.

– Anders Mohn Frafjord er en dedikert og visjonær leder. Han har gjort en langvarig, systematisk innsats for å utvikle sykehusets posisjon og betydning for Oslos innbyggere. Den nye stillingen er en anerkjennelse av det han har utrettet. Jeg gratulerer OUS med et særdeles godt valg, og vil savne den dyktige sykehusdirektøren.

– Jeg vil også takke ham for hans store engasjement for å utvikle Diakonhjemmets samfunnsrolle i samspillet mellom sykehuset, VID vitenskapelige høgskole og Diakonhjemmet Omsorg, sier Ingunn Moser. Anders Mohn Frafjord har også lykkes med å etablere sykehuset som en respektert ideell aktør som har gode forutsetninger for videre vekst.

Vemodig og litt sårt å slutte

– Diakonhjemmet sykehus har utgjort en veldig stor del av livet mitt siden jeg begynte som økonomi- og finansdirektør i 2009. Jeg er veldig glad i alle som jobber her og har rett og slett sterke følelser for alt ved Diakonhjemmet. Derfor er det både vemodig og litt sårt å slutte. Samtidig, etter ti år som toppleder, følte jeg at tiden var inne for å prøve meg på en ny utfordring. Sykehuset har vært gjennom en begivenhetsrik utvikling i min tid her. Jeg forlater et sykehus med store kvaliteter, et fantastisk personale og alle forutsetninger for å bli en enda tydeligere bidragsyter til spesialisthelsetjenesten i Oslo og i landet, sier Mohn Frafjord.

– Diakonhjemmet er også mye mer enn et sykehus. Jeg forlater også ledere i Diakonhjemmets ulike virksomheter som på hver sin måte har beriket min rolle som sykehusleder. Jeg vil spesielt berømme min styreleder Ingunn Moser for et godt og nært samarbeid, avslutter Mohn Frafjord.

Fratrer 12. januar

Anders Mohn Frafjord fratrer ved Diakonhjemmet sykehus 21. januar og begynner ved OUS 1. mars. Viseadministrerende direktør/fagdirektør Torkil Clementsen konstitueres i stillingen som administrerende direktør.

Styret og styreleder Ingunn Moser setter umiddelbart i gang prosessen med å rekruttere ny toppleder til sykehuset.