Fagskolen Diakonova godt rustet til stor satsing

Fagskolen Diakonova godt rustet til stor satsing

Fagskolen Diakonova har mottatt totalt kr.12,5 millioner i prosjektmidler for å styrke tilbudet på studiestedene i høyere yrkesfaglig utdanning.

Tildelingen har skapt stor entusiasme for fagskolen og forventes å ha en positiv innvirkning på deres rolle i utdanning innen helse og omsorg.

De tildelte midlene kommer som en del av regjeringens strategi for å fremme fagskoleutdanning og deres bidrag til å møte samfunnets kompetansebehov innen helsesektoren.

Gir et stort løft

De ekstra prosjektmidlene skal bidra til å løse bemanningsutfordringer i en sektor som er i stadig utvikling og endring ved å øke tilgjengeligheten av studietilbudene i hele landet.

Gry Ulvedalen, rektor ved Fagskolen Diakonova, uttrykker stor takknemlighet overfor regjeringen. - Å ha midler til å støtte innovasjon og nyskaping kan være spennende for både studenter og lærere, da det kan åpne opp for nye muligheter og opplevelser, sier hun.

- Midlene gjør fagskolen i stand til å både utvikle nye utdanninger, drifte fleksible og desentraliserte utdanninger på flere steder, ansette flere og ikke minst bli lagt merke til, legger hun til.

Midlene tildeles av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og inkluderer nettbaserte utdanninger og deltidsstudier som tilpasses studentenes behov og livssituasjon.