Afternoon Tea på Bristol, frivillig Elisabeth sitter i sofaen i midten

Afternoon Tea på Bristol, frivillig Elisabeth sitter i sofaen i midten

Flere aleneboende eldre i bydel Bjerke har fått en litt lysere høst og førjulstid

Diakonhjemmet omsorg har mottatt midler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken for å bidra til at aleneboende eldre som opplevde ensomhet under og etter pandemien kunne komme i gang med tidligere aktiviteter eller gjøre nye aktiviterer.

Ensomhet oppleves som vanskelig for den som rammes, det reduserer livskvalitet, kan øke risiko for sykdom og dødelighet, og det knyttes ikke minst til tabuer. Opplevelse av ensomhet skjer hyppigere hos eldre, og det er viktig å ta på alvor. Det er utfordrende å utforme konkrete tiltak som treffer og motiverer eldre som opplever seg ensomme og som ønsker mer aktivitet i hverdagen, men vi gjorde et forsøk.

Konserter og sosiale førjulsaktiviter var populært

I prosjektet valgte vi å inkludere aleneboende fra bydel Bjerke som mottar praktisk bistand fra Diakonhjemmet Omsorg. Disse mottok et skriv med tilbud om ulike og relevante gruppeaktiviteter de kunne delta på, og mange aktiviteter var populære.

I Konserthuset med bandet The Legends fikk begeistrede damer «gjenoppleve» Elvis, Roy Orbison og Jerry Lee Lewis. Noen har deltatt på Afternoon Tea på Bristol, som ble gjennomført et par ganger.

Andre har deltatt på julelunsj og/eller julemiddag på flere av byens fine restauranter, som Café Engebret, Stortorvets Gjæstgiveri, Grand Café, osv. For å komme i julestemning inviterte vi også til kjøretur i byens gater for å oppleve julebelysningen og stemningen i sentrum. Flere aleneboende eldre i bydel Bjerke har fått en litt lysere høst og førjulstid.

Samarbeid mellom VID Oslo og Diakonhjemmet Omsorg

Prosjektleder er førsteamanuensis/sykepleier Nina Jøranson fra VID vitenskapelige høgskole, fakultet for helsefag i samarbeid med Diakonhjemmet omsorg og Diakonhjemmet omsorg hjemmetjenester.

Prosjektet ble justert underveis pga. forsinkelser og ble gjennomført først høsten 2022 og varer ut året.