Diakonhjemmet drifter fire sykehjem med plass til 370 beboere og tilbyr hjemmetjenester til over 1200 brukere.  Foto: Colourbox

Diakonhjemmet drifter fire sykehjem med plass til 370 beboere og tilbyr hjemmetjenester til over 1200 brukere. Foto: Colourbox

Ideelle utarmes

Eldreomsorgen er et prioritert tema i årets valgkamp. Ideelle ble inkludert i Aps landsmøtebeslutninger og statsminister Jonas Gahr Støre har flere ganger kommentert at ideelle organisasjoner har ansatte og kompetanse Norge trenger for å løse oppgaver i eldreomsorgen. Ap-styrte kommuner har marsjordre om å prioritere ideelle virksomheter. Det er veldig bra. Da må det legges til rette for samarbeid og gode nok rammebetingelser.

Publisert i Klassekampen 07.08 2023.

Av: Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet

Ideelle er solide bidragsytere av tjenester til eldre i Oslo kommune. I 2021 driftet de 35% av sykehjemsplassene. Diakonhjemmet drifter fire sykehjem med plass til 370 beboere og tilbyr hjemmetjenester til over 1200 brukere. Tjenestene kjøpes av kommunen og inngår i det obligatoriske offentlige tilbudet.

Diakonhjemmets ansatte har offentlig like lønns- og pensjonsvilkår.

I Oslo varer avtalene opptil 6 år før de kan reforhandles. Det gir forutsigbarhet, men også stor økonomisk usikkerhet, især de siste to årene. Situasjonen i verden er eksepsjonell med pandemi, energikrise og krig rett etter hverandre. Kommunen bedrer sine ansattes arbeidsvilkår og lønn og kaprer arbeidskraft. Pleietyngden øker. De ideelle tjenesteytere opplever dermed at avtalerammene ikke er økonomisk bærekraftige, slik de var ment å være.

Kommunale virksomheter får overføringer i form av millioner til ekstra stillinger, kompetanseheving eller IT-utvikling, når prisene skyter i været og kostnadene blir uforholdsmessig høye. Oslo kommune vil imidlertid ikke gi ideelle samme kompensasjon. Prisjusteringsmekanismene i avtalene innebærer videre at kompensasjon kommer nær 12 måneder på etterskudd. Da må ideelle grave dypt i egne lommer for å kunne oppfylle avtalene med kommunen, betale ansatte, fortsette å gi forventet tilbud til innbyggerne.

Å være en seriøs tjenesteyter i eldreomsorgen innebærer å ha mange nok kvalifiserte ansatte og at det er rom for å planlegge, utvikle og omstille i en tungt presset sektor. Det betyr også å holde faglig tritt for å dekke større og tynge omsorgsbehov hos flere eldre. Brukerne må føle seg sikre på at de får tjenestene de har krav på med standarden som det offentlige har bestemt.

Ideelle kan derfor ikke kompromisse på manglende dekning av lønns- og prisvekst og fortsette å sponse kommunene. Det er kommunenes ansvar å ha gode betingelser så mottakere av tjenestene får det de har krav på. Politikere i kommunene som inngår avtaler med ideelle bør se til at disse ikke utarmes og går ut over muligheten for god drift, innovasjon og omstilling – noe vi som samfunn er helt avhengig av i fremtidens eldreomsorg.