Koret Hovsetras sangfugler øver på Hovseterhjemmet

Koret Hovsetras sangfugler øver på Hovseterhjemmet

Nyoppstartet demenskor på Hovseterhjemmet

«Hovsetras sangfugler» startet med sangøvelser nå i januar under ledelse av musikkterapeut og kulturleder Anette Cicilie Rundgren ved Diakonhjemmet Omsorg Hovseterhjemmet.

Rundgren kan fortelle at Hovseterhjemmet tidligere har hatt beboerkor, men at kor har vært en vanskelig aktivitet å gjennomføre de siste årene.

- Vi er blitt veldig inspirert av Demenskoret og startet opp igjen vårt kor for to uker siden. Da kalte vi koret for «Hovsetras sangfugler». Det er fordi Hovseterhjemmet ligger på en gammel seter. I 1937 var det en seter her som ble kalt Hovsetra. Om dette blir det endelige navnet har vi ikke landet på enda, forteller musikkterapeuten og kulturlederen.

Alle får bli med

- Alle som har lyst får bli med. Vi noterer oss fra gang til gang hvem som har glede av å være med i koret, og sørger for at de får være med videre. Pårørende som har lyst til det er også med sine. Det kan være en fin ting å gjøre sammen, sier Anette Cicilie.

- Også beboere får nye muligheter. En beboer i koret fortalte meg da hun var 10 år gammel så fikk hun høre at hun sang så falskt på skolen. Moren fortalte henne at hun måtte spise brente skorper og at det skulle hjelpe på sangstemmen. I dag er hun 92 år gammel og har ikke sunget siden hun var 10 år. Hun begynte å gråte da hun fortalte meg dette. Hun har vært veldig redd for å begynne i koret og hva andre synes om sangstemmen hennes, og hun vil helst ikke sitte ved siden av noen som kan høre henne. Etter første øvelse ble hun så begeistret og lykkelig over å kunne bruke sangstemmen. Jeg har avtalt med henne at vi skal ta en liten musikkstund jeg og henne. Hun ville veldig gjerne lære seg litt pusteteknikk, sier Anette Cicilie.

- Jeg tenker at beboeren er veldig tøff som tør å komme og prøve. Det er aldri for sent å lære. Vi må gripe mulighetene så lenge vi lever og gjøre det vi har lyst til. Hver gang jeg treffer beboer i korridoren så stråler hun og gleder seg så mye til neste tirsdag for da er det korøvelse, forteller Anette Cicilie

Om korarbeidet

Koret er en blanding av sosial aktivitet med tid til kaffeprat, læring og mestring. Det er to kulturmedarbeidere og musikkterapeut tilstede hver gang. Deltagerne er både kognitivt klare, og personer med demens. Målet er bedre livskvalitet og helse for beboerne.