Diakonilederforum

Diakonilederforum er et nettverk og møtested for toppledere i diakonale virksomheter.

Nitten toppledere fra diakonale virksomheter innenfor helse- og omsorgssektoren er med i nettverket som ledes av Ingunn Moser.

Medlemmer

(Per februar 2023)

Møter i 2023

    • Møte 17. april 2023
    • Diakonilederkonferanse 1. november 2023