Kurstilbud

Legemiddelkurs ved Diakonhjemmet

Diakonhjemmet Sykehusapotek tilbyr kurs og undervisning på alle nivå for helsepersonell og andre som har anledning til å dele ut medisiner. I tillegg til våre faste kurs tilbyr vi spesialtilpassede kurs og har mulighet til å komme til din arbeidsplass.

Velg type

Alle Farmasøyt Helsefagarbeider Lege Sykepleier Vernepleier Miljøarbeider For andre Pleieassistent

Legemiddelhåndtering grunnkurs 12 timer

Kurset gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering i virksomheten.

Helsefagarbeider For andre Miljøarbeider Pleieassistent

Legemiddelhåndtering i barnehage og AKS/SFO

Er du usikker på legemiddelhåndteringen i din barnehage eller skole? Diakonhjemmet Sykehusapotek tilbyr kurs i legemiddellære.

For andre

Legemiddelhåndtering i boliger og dagsentre

Kurset gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering i virksomheten.

Helsefagarbeider For andre Pleieassistent Miljøarbeider

Legemiddelkurs for sykepleiere

Kurset tar for seg problemstillinger sykepleiere opplever i møte med pasienter, både med hensyn til praktisk håndtering av legemidler og sykepleiefaglig oppfølging av legemiddelbehandlingen.

Sykepleier Vernepleier

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering

Skreddersydde kurs for ditt arbeidssted. Gir grunnlag for fornyet fullmakt til ansatte som tidligere har fullført legemiddelkurs.

Helsefagarbeider For andre Pleieassistent Miljøarbeider

Diakonhjemmet Sykehusapotek

E-post: diakonhjemmet@sykehusapotekene.no

Telefon: +47 22 45 15 80

Telefon: FAKS + 47 22 45 17 69

Apoteket er åpent mandag til fredag 09.00 –16.00 (08.00–16.00 helsepersonell) og ligger lett tilgjengelig ved sykehusets poliklinikker.

Besøksadresse: Reidar Kobros vei 5, Oslo

Kart:

Forskning, utvikling og tjenester

Avdelingen består av seksjon for klinisk farmasi og seksjon for farmasøytisk rådgivning. Den har ansvar for forskning, utvikling og tjenester ved sykehusapoteket.

Gå til siden