Publikumsekspedisjonen ved Diakonhjemmet Sykehusapotek

Styret - Diakonhjemmet Sykehusapotek AS

Styrets medlemmer

  • Ingunn Moser – styreleder
  • Torkil Clementsen – nestleder
  • Christina Westerveld Haug
  • Bente Hayes
  • Runar Nygård
  • Marianne Winther Munkerud – ansattvalgt
  • Hilde Sofie Hamre – brukerrepresentant

Anett Bjørhovde – styresekretær