Lisbet Sørgjerd

E-post

Lisbet.Sorgjerd@diakonhjemmet.no

Tittel

Daglig leder

Telefon

+47 22 70 12 05

Mobiltelefon

+ 47 40 85 46 86

Adresse

Carl Kjelsens vei 23C 0860 Oslo

Enhet

Nordberghjemmet