Illustrasjonsbilde Colourbox

Workshop - Diakoniens dag 2023

Under konferansen Fellesskap i forskjellighet – hvordan ta ulikheter på alvor, kan du velge å delta på en av tre workshops.

Under workshopene kan du velge hvilket tema under mangfold, inkludering og integrering du ønsker å fordype deg i. Workshopene gir deg mulighet for å være aktivt deltagende.

Workshopene pågår fra kl. 14.00 til 14.45 er det workshop i rommene i tilknytning til Atriet i Diakonveien 14. Det blir serveret kaffe/te med mere i workshoprommene.

1) Og ingen sto igjen og hang - Mangfold og inkludering i utdanningssektoren

Rom: Atrium Sør

Beskrivelse: Workshopen har som tema hvordan kan vi gå frem for mangfoldsinkludering i fagskoler og høyskoler. Vi hører på erfaringer med inkludering og ekskludering fra studenter og lærere og diskuterer hva må til for å skape et inkluderende rom for ulike grupper av studenter og hvilken rolle både lærere og ikke-lærere kan spille for å legge til rette for dette.

Workshopledere:

2) Hvordan kan menigheter og diakoner delta i integrering av nyankomne flyktninger?

Rom: Galleri Nord

Beskrivelse: I workshopen deler vi erfaringer og ideer fra menigheter med integreringsarbeidet av flyktninger fra Ukraina og andre land. Vi tar prosjektet «Mitt Drammen» som eksempel. Der samarbeider menighet, frivillige organisasjoner og den kommunale flyktningtjenesten for et godt tilbud for flyktninger. Sammen diskuterer vi mulige strategier og hvordan menigheter kan finne samarbeidspartnere.

Workshopledere:

  • Ingeborg Danbolt Drange, diakon i Austad Fjell menighet Drammen
  • Jadwiga Malgorzata Grabczak Ihlen, diakonmedarbeider, Austad Fjell menighet Drammen

3) HELT MED – Mangfold og muligheter – ansettelse av ressurspersoner med utviklingshemming og lærevansker

Rom: Atrium Nord

Beskrivelse: Workshopen presenterer en modell for arbeidsinkludering og hvilke erfaringer arbeidsgiversiden har gjort seg. Hva skal til for å skape en tilrettelagt arbeidsplass og hvordan kan dette være nyttig? Under workshopen får du mulighet til å gå i dialog med jobbskapere, jobbspesialist og personer som har blitt inkludert i arbeidslivet gjennom HELT MED-ordningen.

Workshopledere:

  • Peter Dannevig, jobbskaper i HELT MED
  • Ingrid Dyson, jobbskaper og frivillighetskoordinator i HELT MED
  • Kenan Hadzijusufovic, jobbspesialist i Sens og HELT MED
  • To arbeidstakere
  • Arbeidsgiver Lisbet Røsok Maloku, styrer Diakonhjemmet barnehager, Borgenveien og Steinerud