Ansatte

Anett Bjørhovde

sykehusapoteker og leder for Diakonhjemmet Sykehusaptek
anett.bjorhovde@diakonsyk.no
Mangler bilde

Anne Eide Syversen

assisterende avdelingsleder hjemmesykepleie øst
anne.syversen@diakonhjemmet.no