Barnehagetoget stopper ved sykehusets hovedinngang

Barnehagetoget stopper ved sykehusets hovedinngang

Hils barnehagetoget på Diakonhjemmet 16. mai

Korpset Gjallarhorn går sammen med de tre barnehagene Steinerud, Borgenveien og Lille Borgen i barnehagetog. Toget går rundt Diakonhjemmet 16. mai. Vi stiller med flagg, så kom og hils til barnehagenes eget tog.

Barnehagene stiller opp 13.15 nede på plenen mellom sykehuset og Diakonveien 10. Toget starter 13.30 og går ned til Borgenveien forbi Borgenveien 1b. Videre går toget bort Borgenveien og opp Reidar Kobros vei og stopper foran sykehusets hovedinngang. Toget står stille ved hovedinngangen mens korpset Gjallarhorn spiller og vi synger «Ja vi elsker» og «Norge i rødt, hvitt og blått». Torget fortsetter tilbake til oppstillingsplassen på plenen, hvor det løser seg opp.

Rekkefølge i toget

Alle førskolebarna går først i toget. Deretter kommer korpset, og etter det kommer barnehagene. De går i denne rekkefølgen i år.

  • Lille Borgen
  • Steinerud
  • Borgenveien

Alle barnehagene har egne faner.

Omtrent 14.00 går barna tilbake til sine barnehager og fortsetter feiringen.