Arrangementer

29. juli 2021 (17.00)

Diakonhjemmet på Olavsfest

Vår Frue Kirke, Kongens gate 5, 7011 Trondheim

Hva vil det si å tjene rettferdigheten? I løpet av seks dager under Olavsfest i Trondheim skal vi sammen med våre samarbeidspartnere, utforske mulige svar. Vi vil samtale om seks ulike temaer med diakonal praksis som rettesnor. Dere finner oss i Vår Frue Kirke hver dag fra kl.17.00 til 17.45. Se program.

21. april 2021 (09.30)

Diakoniens dag 2021

Pandemien setter vårt samfunn på prøve. Enkeltmenneskers og fellesskapets sårbarhet blottlegges. Virkningene av krisen kommer til å påvirke oss i lang tid. Hvordan tar vi med oss følgene av denne når koronaen en dag ikke er en trussel lenger?

5. oktober 2020 (00.00)

Verdensdagen for psykisk helse på Sagenehjemmet

Sagenehjemmet, Maridalsveien 177C

I en uke markerer Sagenehjemmet verdensdagen for psykisk helse med arrangementer både for beboere og ansatte

4. februar 2020 (11.30)

Innsettelse av Bård Mæland som rektor ved VID

Kapellet og atriet, Diakonveien 14, Oslo

Alle er hjertelig velkommen til å delta. Arrangementet begynner med gudstjeneste kl. 11.30 ved biskop Jan Otto Myrseth, Tunsberg bispedømme. Det blir servert pølser og kake i atriet etter gudstjenesten.

VID vitenskapelige høgskole
29. august 2019 (08.00)

Miljødag

Atriet og ute på Diakonhjemmet, Diakonveien 14, Oslo

Hvordan kan Diakonhjemmet redusere klimagassutslippene og sitt miljøavtrykk? Delta på Diakonhjemmets miljødag med frokostseminar, stands, lunsjseminar og rebusløp med miljøquiz og mulighet for å vinne en el-sykkel!

6. november 2018 (16.30)

Tema: Tvang og samtykkekompetanse

Peisestua, Sagenehjemmet, Maridalsveien 177C, Oslo

Undervisning for pårørende i temaet tvang og samtykkekompetanse ved førsteamanuensis Anne Raustøl ved VID vitenskapelige høgskole. Det blir servering av kaffe/te og boller.

Sagenehjemmet
20. juni 2017 (09.45)

Prekariat og polarisering – en utfordring for diakonien

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18

Stadig flere mennesker i Europa lever i en økonomisk og sosialt prekær situasjon, uten fast arbeid og på permanent jakt etter noe som kan gi inntekt. De kalles «prekariatet». Samtidig skjer det en økende polarisering mellom ulike deler av samfunnet. Hvordan svarer kirker og diakonale organisasjoner på disse utfordringene?

Diakonhjemmet