Diakonhjemmet mener

Diakonhjemmet har et vesentlig samfunnsoppdrag og omfattende tjenestetilbud innenfor helse, omsorg og utdanning/forskning.

Se våre debattinnlegg og høringsinnspill:


Høringsuttalelser /høringsinnspill

Høringsuttalelser og -innspill fra Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem).

klikk på + for å lese

2024

2023

2022

2021


Høringsinnspill fra Diakonhjemmets virksomheter

Diakonhjemmets virksomheter bidrar med innspill til relevante høringer og stortingsmeldinger i arbeidet med å forbedre og utvikle tjenesteområdene. Se hvilke høringsinnspill de har bidratt til:


Høringsinnspill fra Virke

Diakonhjemmet jobber sammen med andre organisasjoner og Virke for å gi innspill til hvordan ideelle kan være med på å løse samfunnets utfordringer. Se hvilke høringsinnspill vi har bidratt til.


Debattinnlegg

Debattinnlegg fra Diakonhjemmet.

Administrerende direktør og forstander Ingunn Moser holder åpningsinnlegg på Diakoniens dag 2024.

Ansvaret for vårt fotavtrykk

Åpningsinnlegg: Jeg sykler til jobb. I høst utfordret jeg meg selv på å bli helårssyklist - og utvidet sesongen med ca. 2,5 måneder. Er det nok?

26. april 2024
Åpningsinnlegg Diakoniens dag 24. april 2024
Diakoniens dag 2024: Grønn diakoni - Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?

Redd kloden – og kjemp for sosial rettferdighet

Debattinnlegg fra professorer ved VID: Som et land på toppen av verdens velferdspyramide og som en betydelig bidragsyter til globale utslipp må Norge holdes ansvarlig.

22. april 2024
Publisert i Vårt Land 22. april 2024
Emilie Enger Mehl Justis- og beredskapsminister, Foto: Anita Andersen, DSBCC BY-ND 2.0 DEED

Sammen om beredskap

Debattinnlegg fra Samarbeidsrådet for diakoni: Når en krise oppstår, forventer vi et planlagt og forpliktende samarbeid med oss som faglig kompetente aktører i sivilsamfunnet.

12. april 2024
Debattinnlegg i Vårt Land 11. april 2024
Colourbox, illustrasjonsbilde

Kunne vært mer presis

Civitas leder Kristin Clemet tar til orde for mangfold i velferdsproduksjonen (Aftenposten, 20. august). Hun løfter problemstillinger som private ideelle aktører står i. Hun kunne vært mer presis i sin omtale av ideelle aktører. Velferdstjenestene styrkes ikke av å eliminere nyansene mellom ideelle og kommersielle aktører.

28. august 2023
Publisert i Kort sagt, Aftenposten 28. august 2023
Illustrasjonsfoto Colourbox

Urimelig forskjellsbehandling av offentlige og ideelle i kommunale omsorgstjenester

I revidert budsjett kompenserte regjeringen kommunene for økt pris- og lønnsvekst så velferdstjenestene kunne opprettholdes på samme nivå. Vi trodde det gjaldt alle som driver grunnleggende velferdstjenester. Men nei, kommunene må ikke kompensere ideelle aktører. Dette er alvorlig og uforståelig.

14. august 2023
Publisert i DN 13. august 2023
Diakonhjemmet drifter fire sykehjem med plass til 370 beboere og tilbyr hjemmetjenester til over 1200 brukere.  Foto: Colourbox

Ideelle utarmes

Eldreomsorgen er et prioritert tema i årets valgkamp. Ideelle ble inkludert i Aps landsmøtebeslutninger og statsminister Jonas Gahr Støre har flere ganger kommentert at ideelle organisasjoner har ansatte og kompetanse Norge trenger for å løse oppgaver i eldreomsorgen. Ap-styrte kommuner har marsjordre om å prioritere ideelle virksomheter. Det er veldig bra. Da må det legges til rette for samarbeid og gode nok rammebetingelser.

8. august 2023
Publisert i Klassekampen 07. august 2023
Alle nyheter