Informasjon til våre leverandører

Her finner du informasjon faktura, fakturaadresser, varelevering og leveringsadresse til våre virksomheter.

Diakonhjemmet sykehus AS

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS

 • Faktura og fakturaadresse
  Faktura

  Send EHF-faktura til Diakonhjemmet Sykehusapotek AS, org. nr. 918268782. Oppgi bestillers navn. Faktura i pdf kan unntaksvis sendes fakturamottak@diakonhjemmet.no

  Fakturaadresse

  Diakonhjemmet Sykehusapotek AS
  Postboks 40 Vinderen, 0319 Oslo

 • Varelevering
  Varelevering

  Mindre forsendelser:
  Diakonhjemmet Sykehusapotek
  Besøks- og leveringsadresse: Reidar Kobros vei 5, Oslo

  Levering på pall:
  Varelevering på pall skal gå til Diakonhjemmet sykehus' varemottak

Diakonhjemmet Omsorg AS

Stiftelsen Diakonhjemmet

(Det norske Diakonhjem)

VID vitenskapelige høgskole AS