Flyfoto av deler av Diakonhjemmets eiendom ved Majorstuen i Oslo

Eiendom

Diakonhjemmet eier og forvalter et stort område ved Majorstuen i Oslo. Diakonhjemmets eiendomsavdeling står for drift og utleie. Eiendommen er en viktig for Diakonhjemmets tjenesteutvikling innen helse, omsorg og utdanning.

Om området

Den 130 mål store eiendommen store eiendommen har 90 000 kvm bygningsmasse. Bygningene er tilknyttet Diakonhjemmets virksomheter, samt boliger og studenthybler for utleie. Dessuten er det et stort og vakkert parkanlegg på området. Direktør for økonomi og eiendom er Robert Hansson

Diakonhjemmet hage

Første bygg i Diakonhjemmet hage er omsorg+-boliger for Oslo kommune. Følg bygging av Omsorg+ i Diakonveien. Informasjon om byggeaktiviteten vil bli lagt ut fortløpende.

Diakonhjemmet eiendomsavdeling har et stort utvalg av forskjellige boliger i det attraktive området mellom Majorstuen og Vinderen på Oslo vest.

Drift har ansvar for vedlikehold inne og ute. Parkområdet, veier, gangveier, parkering og bygninger.

Miljøsertifisert eiendomsavdeling

Eiendomsavdelingen ved Diakonhjemmet er sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet. Miljøfyrtårn er et norsk offentlig sertifikat som er støttet og anbefalt av Miljøverndepartementet, og som skal bidra til en mer miljøvennlig drift.

Diakonhjemmet Eiendom

E-post: utleie@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 85

Diakonhjemmet eier og forvalter et stort område ved Majorstuen i Oslo. Eiendommen er sentral i Diakonhjemmets tjenesteutvikling innen helse, omsorg og utdanning. Diakonhjemmets eiendomsavdeling står for drift og utleie.

Besøksadresse: Diakonveien 10, Oslo

Kart:

Diakonhjemmet hage

Her finner du informasjon om utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage. Innen et 40 mål stort område på Steinerud i Oslo ønsker Diakonhjemmet å satse på utvikling av tjenester innen helse, omsorg og utdanning - i tråd med stiftelsens diakonale formål. Planleggingen startet i 2011, og det pågår en behandling av reguleringsplanen i Oslo kommune.

Gå til siden

Diakonal forvaltning

Eiendommen på Steinerud har vært senter for institusjonens virksomhet i mer enn 100 år. Mye av Diakonhjemmets historie og identitet er knyttet til eiendommen.

Gå til siden