Diakoni

Diakoni

Diakonhjemmet er en ideell og diakonal samfunnsaktør. Betegnelsen ideell organisasjon beskriver vår juridiske ramme. Betegnelsen diakonal institusjon beskriver vår trosbaserte og verdimessige forankring.

Kort oppsummert er diakoni «handlingsorientert nestekjærlighet». Til grunn ligger et menneskesyn som sier at alle mennesker er unike, verdifulle og likeverdige. Diakoni har en kristen forankring og begrunnelse, men den stiller ikke krav og er åpen for alle som trenger den, uavhengig av hvem man er eller hva man tror på.


Ordet diakoni betyr å tjene. I praksis innebærer det å vise /yte omsorg for hele mennesket fra vugge til grav, både forebyggende og legende, lokalt eller globalt. Diakonale organisasjoner driver faglig, profesjonelt arbeid for å hjelpe mennesker med ulike behov, lidelser og problemer – fysiske, psykiske og sosiale.

Diakonhjemmet er en diakonal stiftelse med et sosialt formål

Diakonhjemmets formål er å fremme og utvikle diakonal virksomhet, for å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket.

Diakonhjemmet er organisert som en ideell stiftelse hvor formålet er retningsgivende og skal komme til uttrykk i Diakonhjemmets arbeid, verdier og strategi for 2020-2030. Les mer om hvordan Diakonhjemmet forstår sitt formål, verdigrunnlag og strategi.

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Stiftelsen Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning.

Besøksadresse: Sørkedalsveien 43, 0369 Oslo

Gå til kontaktsiden