Kontakt oss

Det norske Diakonhjem er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning. Hovedadministrasjonen har kontorer på Diakonhjemmet i Oslo.

Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, akutt og planlagt kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering.

VID tilbyr profesjonsutdanninger innenfor sykepleie, ergoterapi, vernepleie, sosialt arbeid, familieterapi, diakoni og teologi, i tillegg til en rekke andre bachelor-, master- og videreutdanninger. VID har to ph.d.-programmer: ett innenfor diakoni, verdier og profesjonell praksis, og ett innenfor teologi og religion.

Apoteket er åpent mandag til fredag 09.00 –16.00 (08.00–16.00 helsepersonell) og ligger lett tilgjengelig ved sykehusets poliklinikker.

Diakonhjemmet eier og forvalter et stort område ved Majorstuen i Oslo. Eiendommen er sentral i Diakonhjemmets tjenesteutvikling innen helse, omsorg og utdanning. Diakonhjemmets eiendomsavdeling står for drift og utleie.

Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, og samtaletilbudet Dialog. Vi har også flere utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand til Oslos befolkning.