Borgenveien barnehage

Diakonhjemmet barnehage Borgenveien

Borgenveien har en flott beliggenhet på Diakonhjemmet med mange muligheter for uteaktiviteter.

Informasjon til søkere

Barnehagen har prioritet for barn av ansatte og studenter på Diakonhjemmet, men en stor andel av barna kommer fra nabolaget vårt. Selve søknaden går gjennom Oslo kommunes opptak. Les informasjon til søkere og barnehagens vedtekter.

Praksisbarnehage

Borgenveien barnehage er praksisbarnehage for barnehagelærerutdanningen ved Oslomet og Diakonhjemmets barnehager er godkjent lærebedrift i Oslo kommune for barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Satsningsområde 2022 – 2023

Det viktigste er å få leke

I årsplanene til den enkelte avdeling finner du mer informasjon om det pedagogiske arbeidet i Borgenveien barnehage.

Årsplaner

Borgenveien barnehage

E-post: borgenveien.barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i en gammel eplehage ved Diakonhjemmet Sykehus

Besøksadresse: Borgenveien 7, 0370 Oslo

Gå til kontaktsiden

Foreldreveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning til foreldre med barn i barnehagealder. Det er en mulighet til å bli trygg i de utfordringene som møter alle foreldre og omsorgspersoner.

Gå til siden