Diakonhjemmet på Steinerud i Oslo

Om Diakonhjemmet

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke, og har som formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Formålet realiseres gjennom virksomheter som til sammen utgjør et omfattende tjenestetilbud innenfor utdanning, helse og omsorg.

Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus AS tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering. Innen forskning, er Diakonhjemmet blant de mest aktive sykehusene. Sykehuset er et ideelt aksjeselskap heleid av stiftelsen Diakonhjemmet og får sitt oppdrag fra Helse Sør-Øst.

Sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS er en viktig aktør i samhandling med Diakonhjemmet Sykehus og Diakonhjemmet Omsorg til beste for pasienter og lokalbefolkning. Sykehusapoteket har høy kompetanse og er et foregangsapotek blant annet innenfor klinisk farmakologi og kommunikasjon om legemidler.

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg AS drifter og utvikler tilbud innenfor eldreomsorg, barn og familie, psykolog- og samtaletjenester og andre områder. Diakonhjemmet Omsorg er et ideelt aksjeselskap heleid av stiftelsen Diakonhjemmet og får sitt hovedsakelig sitt oppdrag fra Oslo kommune.Virksomheter innenfor Omsorg er:

Høgskole

VID vitenskapelige høgskole AS er i dag landets største diakonale høgskole, og nest størst blant de private høgskolene. Høgskolen utdanner profesjonsutøvere og fagpersoner innenfor helse- og sosialfag, diakoni, teologi og ledelsesfag, og kultur- og religionsstudier på alle nivåer fra bachelor til ph.d. I tillegg driver høgskolen forskning og internasjonalt arbeid innen helsefaglige, sosiale og kirkelige virksomhetsområder. VID har campus i Oslo, Bergen, Rogaland og Tromsø.

Fagskole

Fagskolen Diakonova er i søknadsprosessen for etablering og akkreditering av studietilbudet. Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole med studietilbud innenfor helse og omsorg. Fagskolen er en verdibasert og diakonalt forankret fagskole med en livssynsåpen tilnærming.

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Stiftelsen Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning.

Besøksadresse: Sørkedalsveien 43, 0369 Oslo

Gå til kontaktsiden