Inngangen til stiftelsen kontorer på Diakonhjemmet

Om Diakonhjemmet

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke, og har som formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Dette skjer gjennom en rekke virksomheter som til sammen utgjør et omfattende tjenestetilbud innen utdanning, helse og omsorg:

Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus AS tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering. Innen forskning, er Diakonhjemmet blant de mest aktive sykehusene. Sykehuset er et ideelt aksjeselskap heleid av stiftelsen Diakonhjemmet og får sitt oppdrag fra Helse Sør-Øst.

Sykehusapotek

Diakonhjemmet driver et sykehusapotek med høy kompetanse. Diakonhjemmet Sykehusapotek AS er en viktig aktør i samhandling med sykehuset, til beste for pasienter og lokalbefolkning, og er et foregangsapotek blant annet innen klinisk farmakologi og legemiddelrådgivning både på sykehus og sykehjem.

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg drifter og utvikler tilbud innenfor eldreomsorg, barn og familie, psykolog- og samtaletjenester og andre områder. Virksomheter innenfor Omsorg er:

Sammen med Sjømannskirken eier Diakonhjemmet også El Campanario i Spania. Diakonhjemmet har flertallet i styret for Stiftelsen Kirkens Familievern. Direktør for Diakonhjemmet Omsorg Helle Gjetrang er styreleder.

Eiendom

Eiendomsvirksomheten ved Diakonhjemmet er hovedsakelig knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av eiendommen på Steinerud. Prosjektet Diakonhjemmet hage er en av de største utviklingsprosjektene i Diakonhjemmets historie og alle virksomhetene ved Diakonhjemmet er involvert i prosjektet.

Høgskole

VID vitenskapelige høgskole AS er i dag landets største diakonale høgskole, og nest størst blant de private høgskolene. Her tilbys utdanning innen helse- og sosialfag, diakoni, teologi og ledelse, på alle nivåer fra bachelor til ph.d. I tillegg driver høgskolen forskning og internasjonalt arbeid innen helsefaglige, sosiale og kirkelige virksomhetsområder. Diakonhjemmet eierandel er 54, 6 % gjennom VID Holding AS, andre eiere er Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Betanien Bergen, Det Norske Misjonsselskap og Diakonova.

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Det norske Diakonhjem er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning. Hovedadministrasjonen har kontorer på Diakonhjemmet i Oslo.

Besøksadresse: Diakonveien 14, Oslo

Kart: