Diakoniens dag 2022

20. april 2022, 09.00–15.00 (Legg til i kalender)

Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, 0370 Oslo

Diakoniens dag 20. april 2022, om rasisme og diskriminering

Temaet «rasisme og diskriminering» er et minefelt belagt med gode intensjoner, vonde opplevelser, slående forvirring, betydelig unnlatelse og åpenbar fornektelse.

En ting er klart - Hver av oss, innbyggere, pasienter, brukere, pårørende, studenter og ansatte kan møte eller utøve rasisme eller diskriminerende holdninger i hverdagen, i diakonale og kirkelige sammenhenger. Kirkene, diakoni, ulike type organisasjoner inkludert våre virksomheter, inngår i strukturer og systemer som kan føre til at enkeltpersoner eller grupper utsettes for diskriminering.

Det er på høy tid å ta tak i utfordringen og invitere kirkene, tros- og livssynsorganisasjoner, diakonale organisasjoner, menigheter, kunnskapsmiljøer, samarbeidspartnere, sivile samfunnsaktører, frivillige, ansatte, studenter og ikke minst diakoner, til Diakoniens dag 2022 - med «Rasisme og diskriminering» som den nakne og usjarmerende overskrift.

Gjennom kunst, kultur, foredrag, seminarer, panelsamtaler og trosuttrykk vil vi lære og reflektere over temaet rasisme og diskriminering, spesielt i diakoni, kirker, og tros- og livssynsorganisasjoner. Vi skal øve på å drøfte dilemmaer og forhåpentligvis komme frem til en bredere forståelse som hjelper hver av oss å handle.Opptak fra konferansen

Opptak fra konferansen

Her kan du se noen av hovedforedragene fra Diakoniens dag i opptak.

Det er på høy tid – Vårt formål forplikter
Ingunn Moser, adm.dir./forstander Diakonhjemmet

Rasisme og diskriminering – en avklaring
Hatem Ben Mansour, nestleder, Antirasistisk Senter

I guds bilde – Kirken i møte med rasisme
Berit Hagen Agøy, Internasjonal direktør i Mellomkirkelig råd i Den norske kirke

Refleksjoner fra en diakonal hverdag
Anders Mohn Frafjord, direktør ved Diakonhjemmet sykehus

Program 20. april

Tid Innhold
08.00

Frokost og registrering

09.00

Musikalsk åpning

Pianist, komponist og organist Ulf Nilsen

09.10

Det er på høy tid – Vårt formål forplikter

Ingunn Moser, adm.dir./forstander Diakonhjemmet

Diakonhjemmet kan ikke ha noe distansert forhold til rasisme og diskriminering. Vårt formål forplikter oss til å sette den andre i sentrum og fremme rettferdighet og likeverd. Vi kan likevel ikke tro at mennesker ikke opplever eller utøver rasisme og diskriminering hos oss. Det er ikke fortid eller bare andre steder. Diakonhjemmets posisjon som samfunnsaktør ledsages av en plikt til å starte med denne erkjennelsen og å fortsette med mot til å ta tak.

09.30

Rasisme og diskriminering – En avklaring

Linda Tinuke Strandmyr, daglig leder, Antirasistisk Senter

Strandmyr vil holde et grunnforedrag om rasisme og diskriminering. Hun vil gi et kort historisk bakteppe, tydeliggjøre definisjonen av rasisme og de ulike former for rasisme og diskriminering som forekommer i det norske samfunnet i dag. Hun vil se på hvordan disse kommer til uttrykk, og hvilke konsekvenser de har på et samfunns- og individnivå.

09.55

Pause

10.10

I guds bilde – Kirken i møte med rasisme

Berit Hagen Agøy, Internasjonal direktør i Mellomkirkelig råd i Den norske kirke

I sin preke i Nidarosdomen 1. pinsedag 2020 uttalte preses Olav Fykse Tveit at «rasisme er en brutal sykdom som sper seg igjen med en voldsom kraft.» Dette var et uttrykk for kirkens forsterkede engasjement mot rasisme, fremmedfrykt og polarisering, og Mellomkirkelig råd har dette som et prioritert arbeidsområde i 2022. Saksfeltet er bredt og derfor jobber kirken mot rasisme både i Norge og sammen med internasjonale partnere. På Diakoniens dag vil Berit Hagen Agøy presentere hvordan kirken arbeider mot rasisme og diskriminering.

10.30

Holdninger i Den norske kirke i møte med kristne migranter, migrantmiljøer og migrantmenigheter - Et kunnskapsgrunnlag som må styrkes

Kari Storstein Haug, professor ved VID vitenskapelige høgskole

Kristne migranter, migrantmiljøer og migrantmenigheter i Norge er en del av vårt samfunn. Hva vet vi om hvordan Den norske kirke møter dem?

10.45

Beinstrekk

10.55

Refleksjoner fra en diakonal hverdag

ved Mari Wirgenes, diakon/prest ved kommunale sykehjem i Bærum kommune og Anders Mohn Frafjord, direktør ved Diakonhjemmet sykehus. Deretter samtale ledet av Linda Tinuke Strandmyr, daglig leder ved Antirasistisk Senter

11.45

Lunsj

12.25

Å møtes i troen - med symbolhandlinger, ord og musikk markerer vi mangfold.

ved prostidiakon Eilev Erikstein og sykehusdiakon Gudmund Wisløff Johnsen i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Medvirkende er Rania Jalal Al-Nahi fra Muslimsk samtalepartner, Inger Johanne Sveen fra Bahá’í-samfunnet i Norge, Egil Lothe fra Buddhistforbundet, Maria Maimunatu Krogtof Liholt fra Ullern menighet, Didrik Søderlind fra Humanetisk forbund, Parmjit Singh fra Sikhtempelet, Aud Irene Svartvasmo fra Diakonhjemmet sykehus og pianist Ulf Nilsen

13.00

En lang kamp mot rasisme og diskriminering

Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant (Ap)

13.30

Pause

13.40

Parallelle seminarer - casebasert workshop

14.30

Kunstnerisk innslag ved Tabanka Dance Ensemble 

Introduksjon av kunstnerisk leder og doktorgradsstipendiat Thomas Talawa Prestø

Tabanka Dance Ensemble står som grunnleggeren robust i krysningen mellom kunst, talentutvikling og samfunnsengasjement. Ensemblet trekker på bevegelse og kunstneriske fortellertradisjoner fra Afrika, Karibia og den afrikanske diaspora. De har et rytmisk, emosjonelt raust og uredd uttrykk. Alle kompaniets utøvere er aktive i sine lokalmiljø og jobber med byggende ungdomsarbeid og rollemodellering.

Andre foredragsholdere

Ingunn Moser

Ingunn Moser

Ingunn Moser er administrerende direktør og forstander ved Stiftelsen Diakonhjemmet siden august 2019. Moser har viet sitt yrkesliv til helse, omsorg og utdanning. Hun tar Stiftelsens pionérkultur videre inn i nye tider for å realisere Diakonhjemmets strategiplan for 2020-2030.

Kari Storstein Haug

Kari Storstein Haug

Haug er professor ved Senter for misjon og globale studier og Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag på VID. Ett av de tematiske områdene for hennes forskning er religionens betydning i migrasjonsprosesser, med særlig vekt på migrasjon og teologi.

Mari Wirgenes

Mari Wirgenes

Wirgenes er utdannet prest og diakon, sykepleier og arbeidsveileder. Med sin sammensatte yrkeserfaring jobber hun i dag som diakon/prest ved flere kommunale sykehjem i Bærum. Hun samarbeider med mennesker fra hele verden om å møte behovene til en sårbar gruppe av eldre og syke.

Anders Mohn Frafjord

Anders Mohn Frafjord

Frafjord er administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus og styreleder i NHS- Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Han beskriver seg som en verdibasert leder med mange års erfaring fra helsevesenet. Han er stolt over hva hans ansatte får til for å yte gode tjenester til pasientene. Han er også og ydmyk over kompleksitet av oppdraget.

Tabanka Dance Ensemble har mottatt en rekke priser: OXLO-prisen, Bergesenstiftelses-prisen, og Viken Fylkeskommunes kunstnerpris. Foto: Tale Hendnes Tabanka Dance Ensemble har mottatt en rekke priser: OXLO-prisen, Bergesenstiftelses-prisen, og Viken Fylkeskommunes kunstnerpris. Foto: Tale Hendnes

Komite

Komiteen som har planlagt Diakoniens dag 2022 om Rasisme og diskriminering:

  • Siddra Ahmed, prosjektmedarbeider Diakonhjemmet Omsorg
  • Anabel Askerud, student i masterutdanning i diakoni, VID & MF
  • Geir Tarje Fugleberg Bruaset, høgskolelektor, fakultet for helsefag, VID
  • Eilev Eirikstein, prostidiakon i Vest-Telemark
  • Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt, Diakonhjemmet Omsorg
  • Annette Leis-Peters, professor, senter for diakoni og profesjonell praksis, VID
  • Lina Nordlie, webredaktør, Diakonhjemmet
  • Manuela Ramin-Osmundsen, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Diakonhjemmet
  • Gudmund Johnsen Wisløff, sykehusdiakon, Diakonhjemmet sykehus

Kart

Publisert 25. januar 2022, oppdatert 20. april 2022

Foredragsholdere

Linda Tinuke Strandmyr

Strandmyr er daglig leder i Antirasistisk Senter og har lang erfaring fra rettighetsarbeid, antirasisme, fattigdomsbekjempelse, psykisk helse og interseksjonell frihetskamp. Hun har 20 års erfaring som foredragsholder. Strandmyr er utdannet lærer og holder foredrag med stort engasjement og varme. Nylig var hun gjest i NRK i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras 18 års dag.

Berit Hagen Agøy

Agøy er internasjonal direktør i Mellomkirkelig råd i Den norske kirke. Hun har jobbet i Den norske kirke siden 2010. Hun leder bl a kirkens innsats mot rasisme og diskriminering. Hun har god kjennskap til det økumeniske arbeidet, nasjonalt og internasjonalt. Berit Hagen Agøy er opptatt av å bygge broer.

Kamzy Gunaratnam

Gunaratnam har vært politisk engasjert siden ungdomsårene og har hatt er rekke verv i Arbeiderpartiet. Hun var varaordfører i Oslo fra 2015 til 2021. I 2021 ble Kamzy valgt inn på Stortinget og er nå medlem av justiskomiteen. Kamzys hjertesaker er, likestilling, inkludering, ytringsfrihet og arbeidet mot sosial kontroll. Hun har derfor lenge kjempet mot rasisme og diskriminering, en kamp som hun utfører på vegne av oss alle.

Om Diakoniens dag

Med konferansen «Diakoniens dag» markerer Stiftelsen Diakonhjemmet hvert år grunnleggelsesdagen for Diakonhjemmet.

Konferansen er gratis og åpen for alle.