Pål A. Berg

E-post

paal.berg@diakonhjemmet.no

Tittel

Kommunikasjonssjef

Mobiltelefon

+47 995 15 745

Rom

C113

Adresse

Diakonveien 14, 0370 Oslo

Enhet

Stiftelsen Diakonhjemmet

Enhet for diakoni, kultur og kommunikasjon