Hedvik Haaheim-Simonsen

E-post

hedvik.haaheim@diakonhjemmet.no

Tittel

Fysioterapeut Diakonhjemmet bedriftshelsetjeneste

Telefon

+47 988 66 689

Rom

1. etasje

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 2, 0370 Oslo

Enhet

Stiftelsen Diakonhjemmet

BHT og DiaFrisk