Hovedstyret

Hovedstyret er Diakonhjemmets (Det norske Diakonhjems) øverste organ.

Styret har følgende medlemmer i perioden 2022-2024:

Paul Erik Wirgenes (styreleder)

Vibeke Hammer Madsen (nestleder)

Signe Myklebust

Tormod Solberg

Bente Holm Mejdell

Ingeborg Midttømme

Anne Cathrine Holm Furuheim (ansattevalgt)

Espen A. Haavardsholm (ansattevalgt)

Vara ansatterepresentanter

Dan Peder Almaas
(personlig vara for Espen A. Haavardsholm)

Svein Erik Stenseth
(personlig vara for Anne Cathrine Holm Furuheim)

Fra administrasjon møter

Organisasjonsnummer for Det norske Diakonhjem er 971 529 652