Tjenester til privatkunder

Tjenester til privatkunder

Sykehusapoteket tilbyr legemiddelsamtale, inhalasjonsveiledning, medisinstartsamtale ved nyoppstart av hjertemedisiner og vaksinering.

Vaksinering

I forbindelse med sesonginfluensa tilbyr vi vaksinering dersom vaksine er tilgjengelig. Ingen resept fra lege eller timebestilling er nødvendig. Du må beregne å sitte til observasjon i apoteket i 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Tjenester med timebestilling

Farmasøyten trenger å sette av tid til å hjelpe deg. Derfor må du bestille time.

(klikk på + for å lese mer om tjenestene)

 • Inhalasjonsveiledning

  Inhalasjonsveiledning for deg med astma eller kols. Dette er en helt gratis tjeneste hvor du og en farmasøyt på apoteket sammen gjennomgår hvordan du bruker inhalatoren din og om du har riktig teknikk.

  Pris og varighet

  Veiledningen er gratis og varer opp mot 30 minutter

 • Medisinstartsamtale

  Skal du starte på en ny hjertemedisin, for eksempel mot høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller blodfortynnende. Vi følger deg opp. Vi ønsker at du kommer trygt i gang og bruke legemidlene riktig.

  Pris og varighet

  Du har rett til to gratis samtaler med en farmasøyt. Samtalen varer opp mot 30 minutter

 • Legemiddelsamtale

  En legemiddelsamtale er et tilbud til deg som ønsker mer kunnskap om legemidlene dine. Den er en på forhånd avtalt samtale mellom deg og farmasøyt, og foregår på et eget samtalerom uforstyrret fra andre mennesker. Hensikten med samtalen er at du får innsikt i, blir trygg på og oppnår best mulig effekt av legemiddelbehandlingen. Det er dine erfaringer og spørsmål som er utgangspunktet for samtalen.

  Pris og varighet

  Samtalen kan vare opp til 30 minutter og koster kr 175,-

  Informasjon ved bestilling

  Ved bestilling av legemiddelsamtale ønsker vi at du angir ved bestilling hva du ønsker å snakke om, samt hvilke legemidler, naturmidler og/eller kosttilskudd du bruker. Har du flere spørsmål, prioriter dem gjerne slik at vi er sikker på at vi rekker å gjennomgå det som er viktigst for deg.

  Helseopplysninger er sensitive personopplysninger og bør ikke sendes pr e-post. Bruk derfor telefon eller kom innom oss dersom din henvendelse inneholder slike opplysninger.


Bestilling

Bestill time for legemiddelsamtale, inhalasjonsveiledning, eller medisinstartesamtale ved nyoppstart av hjertemedisiner ved Diakonhjemmet Sykehusapotek.

Telefon 22 45 15 80

E-post diakonhjemmet@sykehusapotekene.no

Det er flere muligheter for å kontakte oss for timebestilling. Ta kontakt og vi finner en tid som passer.

Fyll inn skjema, så tar vi kontakt for timeavtale