Barnehagene på Diakonhjemmet har fine uteområder

Diakonhjemmet barnehager

Borgenveien og Steinerud barnehager gir prioritet til ansatt og studenter på Diakonhjemmet, men tar også inn barn fra nærmiljøet.

Barnehagene er sentralt beliggende mellom Vinderen og Majorstuen i rolige omgivelser med mange turmuligheter på Diakonhjemmets store område.

Barnehagen ligger i en gammel eplehage ved Diakonhjemmet Sykehus

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Diakonal profil

Barnehagene er har høy faglig kompetanse og diakonal profil i tråd med Diakonhjemmets formål.

Reglement og verdigrunnlag

Steinerud og Borgenveien samarbeider og har felles verdigrunnlag og reglement, men er ellers selvstendige barnehager.

Om Diakonhjemmets barnehager

Barnehagene er bedriftsbarnehager for studenter og ansatte ved Diakonhjemmet, men her går også barn fra nabolaget. Barnehagene er avdelingsbarnehager.

Organisering

Diakonhjemmet barnehager Steinerud og Borgenveien undervirksomheter av Det Norske Diakonhjem. Barnehagene er administrativt underlagt Diakonhjemmet Omsorg.

Lurer du på hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en god utvikling?

Vi tilbyr foreldreveiledning til foreldre med barn i barnehagealder. Det er en mulighet til å bli trygg i de utfordringene som møter alle foreldre og omsorgspersoner.

Gå til siden